Principy společnosti Nestlé

Zásady podnikání společnosti Nestlé jsou základem kultury naší společnosti.

Již od časů Henriho Nestlé stavíme náš podnik na principu, že nestačí pouze dodržovat veškerá příslušná právní nařízení a zajistit, aby všechny naše činnosti byly udržitelné, ale kromě toho musíme být přínosem pro společnost. V Nestlé tomu říkáme vytváření sdílené hodnoty. Následujících deset zásad podnikání je napojeno na podrobnější zásady, politiky, normy a směrnice.

Pro Nestlé je dodržování pravidel více než odškrtávání položek na seznamu. Naše zásady řídí naše činnosti každý den, i tehdy když je zákon mírnější nebo tam, kde žádný použitelný zákon vůbec neexistuje.

1.Výživa, zdraví a zdravý životní styl

Naším klíčovým cílem je zvyšovat kvalitu života našich spotřebitelů každý den a všude tím, že budeme nabízet možnost zvolit chutnější a zdravější potraviny a nápoje a podporovat zdravý životní styl. Vyjadřujeme to prostřednictvím naší fi remní teze „Good Food, Good Life“ („dobré potraviny pro dobrý život“).

2.Zajištění kvality a bezpečnost výrobků

Všude na světě představuje název Nestlé příslib spotřebiteli, že výrobek je bezpečný a má vysoký standard. Politika kvality (pdf, 0,2MB)

3.Komunikace se spotřebiteli

Zavazujeme se k odpovědné a spolehlivé spotřebitelské komunikaci, která spotřebitelům umožňuje uplatňovat jejich právo na poučenou volbu a podporuje zdravější stravování. Respektujeme soukromí našich spotřebitelů.  Zásady komunikace Nestlé se spotřebiteli (pdf, 0,4MB)

4.Lidská práva a naše podnikatelská činnost

Plně podporujeme hlavní zásady Dohody OSN „UN Global Compact“ o lidských právech a práci a usilujeme o to být příkladem dobrých postupů v oblasti lidských práv a pracovních sil ve všech našich podnikatelských aktivitách.

5.Vedení a osobní odpovědnost

Náš úspěch je založen na našich lidech. Chováme se k sobě s úctou a důstojností a očekáváme, že každý bude prosazovat smysl pro osobní odpovědnost. Najímáme kompetentní a motivované lidi, kteří respektují naše hodnoty, poskytujeme rovné příležitosti k jejich rozvoji a postupu, chráníme jejich soukromí a netolerujeme žádnou formu obtěžování nebo diskriminace. Kodex obchodního chování společnosti Nestlé (pdf, 0,1MB)

6.Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Zavazujeme se k prevenci nehod, zranění a nemocí souvisejících s prací a k ochraně zaměstnanců, dodavatelů a dalších, zapojených do hodnotového řetězce.Politika v oblasti bezpečnosti práce, zdraví a životního prostředí (pdf, 0,1MB)

7.Vztahy s dodavateli a zákazníky

Požadujeme, aby naši dodavatelé, agenti, subdodavatelé a jejich zaměstnanci jednali čestně, s integritou a slušně, a aby dodržovali naše pevné a trvalé standardy. Obdobně jsme odpovědní vůči našim vlastním zákazníkům. Kodex pro dodavatele Nestlé (pdf, 2,9MB)

8.Zemědělství a rozvoj venkova

Přispíváme ke zkvalitňování zemědělské výroby, sociálního a ekonomického postavení farmářů, venkovských komunit a výrobních systémů, aby byly více ekologicky udržitelné. Zpráva o společenské odpovědnosti Nestlé v ČR a SR (pdf, 4,6MB)

9.Ekologická udržitelnost

Zavazujeme se k ekologicky udržitelným podnikatelským postupům . Ve všech stádiích životního cyklu výrobku se snažíme používat přírodní zdroje efektivně, dávat přednost používání udržitelně řízených obnovitelných zdrojů a směřovat k minimalizaci odpadu. Více o společenské odpovědnosti Nestlé v ČR a SR naleznete ZDE.

10.Voda

Zavazujeme se k udržitelnému využívání vody a ke stálému zlepšování vodního hospodářství. Uvědomujeme si, že svět čelí rostoucím výzvám pokud jde o dostupnost vody, a že odpovědné hospodaření se světovými zdroji ze strany všech uživatelů vody je absolutní nutností. Více o společenské odpovědnosti Nestlé v ČR a SR naleznete ZDE.