Sort results by
Sort results by

Principy společnosti Nestlé

Zásady podnikání společnosti Nestlé jsou základem kultury naší společnosti.

Již od časů Henriho Nestlé stavíme náš podnik na principu, že nestačí pouze dodržovat veškerá příslušná právní nařízení a zajistit, aby všechny naše činnosti byly udržitelné, ale kromě toho musíme být přínosem pro společnost. V Nestlé tomu říkáme vytváření sdílené hodnoty. Následujících deset zásad podnikání je napojeno na podrobnější zásady, politiky, normy a směrnice.

Pro Nestlé je dodržování pravidel více než odškrtávání položek na seznamu. Naše zásady řídí naše činnosti každý den, i tehdy když je zákon mírnější nebo tam, kde žádný použitelný zákon vůbec neexistuje.

1.Výživa, zdraví a zdravý životní styl

Naším klíčovým cílem je zvyšovat kvalitu života našich spotřebitelů každý den a všude tím, že budeme nabízet možnost zvolit chutnější a zdravější potraviny a nápoje a podporovat zdravý životní styl. Vyjadřujeme to prostřednictvím naší fi remní teze „Good Food, Good Life“ („dobré potraviny pro dobrý život“).

2.Zajištění kvality a bezpečnost výrobků

Všude na světě představuje název Nestlé příslib spotřebiteli, že výrobek je bezpečný a má vysoký standard. Politika kvality (pdf, 0,2MB)

3.Komunikace se spotřebiteli

Zavazujeme se k odpovědné a spolehlivé spotřebitelské komunikaci, která spotřebitelům umožňuje uplatňovat jejich právo na poučenou volbu a podporuje zdravější stravování. Respektujeme soukromí našich spotřebitelů.  Zásady komunikace Nestlé se spotřebiteli (pdf, 0,4MB)

4.Lidská práva a naše podnikatelská činnost

Plně podporujeme hlavní zásady Dohody OSN „UN Global Compact“ o lidských právech a práci a usilujeme o to být příkladem dobrých postupů v oblasti lidských práv a pracovních sil ve všech našich podnikatelských aktivitách.

5.Vedení a osobní odpovědnost

Náš úspěch je založen na našich lidech. Chováme se k sobě s úctou a důstojností a očekáváme, že každý bude prosazovat smysl pro osobní odpovědnost. Najímáme kompetentní a motivované lidi, kteří respektují naše hodnoty, poskytujeme rovné příležitosti k jejich rozvoji a postupu, chráníme jejich soukromí a netolerujeme žádnou formu obtěžování nebo diskriminace. Kodex obchodního chování společnosti Nestlé (pdf, 0,1MB)

6.Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Zavazujeme se k prevenci nehod, zranění a nemocí souvisejících s prací a k ochraně zaměstnanců, dodavatelů a dalších, zapojených do hodnotového řetězce.Politika v oblasti bezpečnosti práce, zdraví a životního prostředí (pdf, 0,1MB)

7.Vztahy s dodavateli a zákazníky

Požadujeme, aby naši dodavatelé, agenti, subdodavatelé a jejich zaměstnanci jednali čestně, s integritou a slušně, a aby dodržovali naše pevné a trvalé standardy. Obdobně jsme odpovědní vůči našim vlastním zákazníkům. Kodex pro dodavatele Nestlé (pdf, 2,9MB)

8.Zemědělství a rozvoj venkova

Přispíváme ke zkvalitňování zemědělské výroby, sociálního a ekonomického postavení farmářů, venkovských komunit a výrobních systémů, aby byly více ekologicky udržitelné. Zpráva o společenské odpovědnosti Nestlé v ČR a SR (pdf, 4,6MB)

9.Ekologická udržitelnost

Zavazujeme se k ekologicky udržitelným podnikatelským postupům . Ve všech stádiích životního cyklu výrobku se snažíme používat přírodní zdroje efektivně, dávat přednost používání udržitelně řízených obnovitelných zdrojů a směřovat k minimalizaci odpadu. Více o společenské odpovědnosti Nestlé v ČR a SR naleznete ZDE.

10.Voda

Zavazujeme se k udržitelnému využívání vody a ke stálému zlepšování vodního hospodářství. Uvědomujeme si, že svět čelí rostoucím výzvám pokud jde o dostupnost vody, a že odpovědné hospodaření se světovými zdroji ze strany všech uživatelů vody je absolutní nutností. Více o společenské odpovědnosti Nestlé v ČR a SR naleznete ZDE.