Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Odpovědná firma

Náš přístup k podnikání a společenské odpovědnosti

Podnikáme zodpovědně

V Nestlé sdílíme přesvědčení, že základem pro náš podnikatelský úspěch musí být řízení našich činností způsobem, který odpovídá nejvyšším standardům podnikatelského chování a přísným požadavkům udržitelnosti životního prostředí. Tyto požadavky jsou obsaženy v „Zásadách podnikání společnosti Nestlé“ a dalších závazných dokumentech.

Záměrem Nestlé je však jít ještě dále, nad rámec udržitelnosti, a vytvářet hodnotu jak pro společ­nost, ve které působí, tak pro své akcionáře. Toto nazýváme „vytvářením sdílené hodnoty“. Nestlé se zaměřuje při vytváření hodnoty na tři oblasti: výživu, hospodaření s vodou a rozvoj venkova, které jsou nezbytné pro dosažení obchodního úspěchu i pro řešení tíživých sociálních potřeb. 

Jakožto významný zaměstnavatel v regionu se zaměřujeme na podporu zaměstnávání mladých, usilujeme tak o řešení jednoho z nejhorších důsledků ekonomické krize v Evropě.