Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Závod Sfinx

1863

Závodu SFINX Holešov dala jméno socha sfingy.

V roce 1863 zahájil Philip Kneisl v Holešově výrobu cukrovinek. Byl jedním z prvních velkovýrobců cukrovinek v tehdejších českých zemích. V holešovské dílně byly vyráběny jednoduché cukrové píšťalky a špalky. Zaměstnáno zde bylo asi 20 pracovníků. Později se začal sortiment rozšiřovat i na čokoládové výrobky, kandované a máčené ovoce a fondán.

1910

V roce 1910 se výroba přemísťuje do nové moderní továrny.

V roce 1910 byla dokončena první etapa výstavby závodu ve Všetulích, která vytvořila dobré podmínky pro růst výroby. Na svou dobu byla továrna velká a moderní.

Výhodná byla i poloha závodu v bezprostřední blízkosti cukrovaru, který byl hlavním dodavatelem nejdůležitější suroviny pro výrobu bonbónů.

Po první světové válce se výrobní sortiment ještě více zpestřil o figurky či bonboniéry. Firma rovněž zřídila síť 60 exkluzivních prodejen v moravských a českých městech.

1942

Závod Sfinx se specializuje na výrobu bonbónů.

V roce 1942 byla dokončena druhá etapa výstavby závodu a od té doby zůstal půdorys hlavní výrobní budovy prakticky stejný. Poválečná správa závodu obnovila původní výrobní program, na kterém se podílelo asi 280 zaměstnanců.

1949

Znárodnění závodu

V roce 1949 vznikl národní podnik SFINX Všetuly a ten se v roce 1963 stal jedním ze závodů oborového podniku Čokoládovny Praha. Už v následujícím roce byl zahájen proces specializace a modernizace výroby. Vhodně postavené výrobní haly umožnily instalování nových výrobních a balicích zařízení. Závod se stal největším domácím výrobcem kandytů a lentilek.

1975

Lentilky ze Sfinxu se zařadily mezi žádané exportní zboží.

V osmdesátých letech byla zahájena výroba karamel a lízátek. Instalace nového zařízení několikanásobně zvýšila výrobu jednoho z nejdůležitějších a nejoblíbenějších výrobků – Lentilek, které se u nás vyrábějí již od roku 1907.

Modernizace výroby si vyžádala radikální rekonstrukce výrobních prostor, přístavby dalších výrobních a skladovacích hal, výstavbu kotelny a sociální budovy.

V tomto období byl závod významným exportérem. Vyvážel lentilky do desítek zemí celého světa. Export představoval až 30 % z celkové výroby.

1985

Současný závod Sfinx je největším středoevropským výrobcem bonbónů Nestlé.

V osmdesátých letech byly dokončeny přesuny technologií, které koncentrovaly výrobu nečokoládových cukrovinek ve Sfinxu. K nejvýznamnějšímu nárůstu výroby došlo přesunutím výroby litých kandytů – BON PARI – ze závodu ORION. Současný závod Sfinx vyrábí velice pestrou paletu bonbónů – dropsy, furé, lízátka, karamely, lentilky a další dražé.

V letech 2002 – 2004 v rámci projektu restrukturalizace a posílení konkurenceschopnosti výroby byly do závodu Sfinx převedeny výrobní linky na některé želatinové a pěnové cukrovinky z bývalého závodu Maryša Rohatec.

2004

Výrobky ze Sfinxu Holešov jsou určeny pro spotřebitele všech věkových kategorií.

Sfinx je nejrozšířenější značkou nečokoládových cukrovinek na domácím trhu a výrobky této značky se vyrábí právě ve stejnojmenném holešovském závodě.

Spolu s dalšími značkami bohatá produkce Sfinxu nabízí od želé bonbonů z řady JOJO a ovocné osvěžující nabídky BON PARI až po tradiční mentolové cukrovinky a bonbony pod značkami Hašlerky a Anticol nebo oblíbenou řadu karamelových chutí Toffo.

Také v současnosti významná část výroby nachází své zákazníky v zahraničí a to jak pod domácími značkami, tak pod značkami určenými pro daný trh. Přítel cukrovinek tak i například v okolních zemích může nalézt »sladké velvyslance« z této moravské továrny.

2010

Přírodní barviva a aromata vycházejí vstříc preferencím spotřebitelů

V období 2007 – 2010 uskutečnil závod Sfinx, stejně jako ostatní závody Nestlé v České a Slovenské republice přechod celého portfolia bonbonů od umělých výhradně k barvivům přírodního původu, změna se týkala celé výrobkové řady JOJO, BonPari, Hašlerky, Lentilky atd.

V současné době používáme pro dodání barvy našim tvrdým i želé bonbonům i extrakty nebo koncentráty z rostlin, zeleniny a ovoce - tzv. „potraviny s barvicím účelem,“. Nejedná se tedy o „barviva“ – tedy aditivní látky, ale přímo o části rostlin, ovoce a zeleniny, které našim bonbónům dodávají barvu.