Sort by
Sort by
Lidské zdroje
Lidé jsou klíčem našeho úspěchu. Oddělení lidských zdrojů podporuje našich 270 000 zaměstnanců, aby tito naši kolegové i nadále posouvali Nestlé vpřed. Práce v HR vám umožní přispět k lepší budoucnosti, ať už prostřednictvím našich špičkových programů na podporu mládeže, podporu diverzity, inkluze a sounáležitosti nebo podílením se na tvorbě sdílené hodnoty ve všem, co děláme. 
	careers-hr-discussion-wide
Koho hledáme
Hledáme kolegy, kteří dokáží proaktivně budovat a navazovat nová partnerství v rámci celé společnosti.. Vaším úkolem bude zajistit ty nejlepší lidi, aby naše společnost byla stale silná a konkurenceschopná. 
careers-office-discussion-wide3

Názory z našeho týmu

V Nestlé pracuji téměř pět let, řídím nábor a rozvoj spolupráce se studenty ve Velké Británii a nyní i v Kanadě. Nestlé poskytuje příležitosti, které odpovídají mým ambicím, a naplňuje hodnoty, které jsou pro mě důležité.

	careers-hr-lucy-quote
Lucy
Aktuální příležitosti