Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Zodpovedná firma

Náš prístup k podnikaniu a spoločenskej zodpovednosti

Podnikáme zodpovedne

V Nestlé zdieľame presvedčenie, že základom pre náš podnikateľský úspech musí byť riadenie našich činností spôsobom, ktorý zodpovedá najvyšším štandardom podnikateľského správania a prísnym požiadavkám udržateľnosti životného prostredia. Tieto požiadavky sú obsiahnuté v Zásadách podnikania spoločnosti Nestlé a v ďalších záväzných dokumentoch.

 

Zámerom Nestlé je však ísť ešte ďalej, nad rámec udržateľnosti, a vytvárať hodnotu pre spoločnosť, v ktorej pôsobí, a taktiež pre svojich akcionárov. Toto nazývame „vytváranie zdieľanej hodnoty“. Nestlé sa zameriava pri vytváraní hodnoty na tri oblasti: výživu, hospodárenie s vodou a rozvoj vidieka, ktoré sú potrebné na dosiahnutie obchodného úspechu a aj na riešenie ťaživých sociálnych potrieb.

Ako významný zamestnávateľ v regióne sa zameriavame na podporu zamestnávania mladých ľudí, a usilujeme tak o riešenie jedného z najhorších dôsledkov ekonomickej krízy v Európe.