Sort by
Sort by

Tuzemský trh

rural

 

Na českém a slovenském trhu

nakupujeme pro potřeby výroby již zpracované suroviny od zpracovatelů zemědělské produkce a v řadě oblastí patříme k významným odběratelům dané kategorie. Od domácích zpracovatelů odebíráme každoročně v řádu mnoha tisíců tun cukr (až 100 %), více než 90 % mléka a mléčných surovin, mlynářské výrobky, na 40 % těstovin, sůl, více než 40 % škrobů a sirupy.

Nakupujeme i významnou část obalového materiálu – 100 % vlnité lepenky, více než 70 % hliníkové fólie apod. Nestlé nakupuje rovněž energie, logistické, dopravní a další služby. Patří také mezi největší zadavatele reklamy v ČR a SR.

Jen za suroviny a materiály pro výrobu vynaloží Nestlé celkově ročně řádově okolo 4 miliard Kč, z nichž asi 40 % jde k tuzemským dodavatelům. Našim spotřebitelům garantujeme vysokou kvalitu konečných výrobků, a proto trváme na přísných standardech kvality ze strany našich dodavatelů. Součástí spolupráce jsou audity kvality, kterých provedeme za rok více než 40. Audity kvality nejsou jedinou součástí zodpovědného přístupu k udržitelnému získávání surovin a materiálů. Součástí schvalování každého dodavatele pro Nestlé je přijetí etického Kodexu pro dodavatele Nestlé.

Zpět na začátek