Sort by
Sort by

Inovativní program Lepší životní úroveň je zaměřen na vymýcení dětské práce a jejích příčin.
Odstraňujeme příjmovou mezeru pěstitelů kakaa.

Pěstitelé kakaa čelí obrovským výzvám, od chudoby na venkově a rostoucích klimatických rizik až po nedostatečný přístup k finančním službám a základní infrastruktuře, jako jsou voda, zdravotní péče a vzdělávání.

Tyto faktory mohou vést k sociálním problémům, včetně rizika zaměstnávání dětí na rodinných farmách. Tím, že program pomáhá rodinám překonat mezeru v příjmech na živobytí, chrání děti a cílí na vymýcení dětské práce.

Pomáháme farmářům dosáhnout takového příjmu, aby se uživili.

Náš program Lepší životní úroveň (v angličtině Income Accelerator Program) má za cíl zlepšit živobytí rodin pěstitelů kakaa. Komplexním přístupem chceme dosáhnout dlouhodobého dopadu tím, že motivujeme k zápisu dětí do škol a zároveň podporujeme postupy regenerativního zemědělství a rovnost žen a mužů. Program Lepší životní úroveň odměňuje prostřednictvím peněžních příspěvků pěstitele kakaa za:

  • zápis do školy všech dětí v domácnosti ve věku 6-16 let,
  • zavádění správných zemědělských postupů, jako je prořezávání, které zvyšuje produktivitu plodin,
  • zemědělsko-lesnické činnosti, které zvyšují odolnost vůči klimatu, jako je například výsadba stinných stromů,
  • diverzifikaci příjmů, například pěstováním dalších plodin, chovem hospodářských zvířat, třeba kuřat, včelařstvím nebo zpracováním dalších produktů.

Přímá peněžní motivace povede k výraznému zvýšení příjmů.

Během prvních dvou let mohou pěstitelé kakaa získat ročně až 500 CHF, pokud se zapojí do programu a dosáhnou stanovených podmínek (viz výše – zápis dětí do škol, správné zemědělské postupy atd.). Jakmile se příjmy zemědělců zvýší díky diverzifikaci příjmů a lepším výnosům díky růstu produktivity, peněžní pobídka se sníží na 250 CHF.

Lepší životní úroveň pro všech 160 000 rodin pěstujících kakao.

Program Lepší životní úroveň, který začal v roce 2020 jako pilotní projekt s 1 000 rodin pěstitelů kakaa z Pobřeží slonoviny, přechází v roce 2022 do testovací fáze s 10 000 rodin a na základě průběžného hodnocení se bude rozšiřovat. Naším cílem je do roku 2030 oslovit všechny rodiny pěstitelů kakaa v našem globálním dodavatelském řetězci.

Stavíme na našich zkušenostech z Kakaového plánu Nestlé.

Program Lepší životní úroveň navazuje na práci, kterou již od roku 2009 zlepšujeme život drobných pěstitelů kakaa v rámci Kakaového plánu Nestlé (Nestlé Cocoa Plan). To, co jsme se z tohoto programu naučili, je základem programu Lepší životní úroveň.