Sort by
Sort by

Celosvětový trh

responsible-sourcing-big_0.png

 

Celosvětově

Dodržování vysokých standardů Nestlé u našich dodavatelů, včetně dodržování zásad ekologické a sociální udržitelnosti, je každoročně ověřováno nezávislými audity.

V letech 2014–2015 máme za cíl uskutečnit 10 000 auditů globálně. Díky úspěšnému absolvování těchto auditů se mohou naši dodavatelé ucházet o dodávky i pro další významné firmy. Nestlé se podílí na iniciativě SAI (Iniciativa pro udržitelné zemědělství) a poskytuje farmářům poradenství vlastních odborníků. Součinnost s řadou organizací či certifikačních schémat („4C“, „RSPO“, „UTZ“, „Rainforest Alliance“, „FSC“, „Fair Trade“ apod.) je součástí širšího, komplexního přístupu k tematice udržitelnosti a získávání klíčových surovin a materiálů z udržitelných zdrojů. Právě na projektech jako je např. Nescafé Plán nebo Kakaový plán Nestlé lze dobře ilustrovat i koncept vytváření sdílené hodnoty.