Sort by
Sort by

Zemědělství a nákup

cocoa plan

 

Výroba potravin a nápojů ve více než 440 závodech Nestlé na celém světě znamená, že je naše společnost významným odběratelem zemědělských surovin, materiálů, obalů, služeb, energií, strojů a zařízení.

Požadujeme, aby naši dodavatelé, i jejich zaměstnanci jednali čestně, slušně, a aby dodržovali naše dlouhodobé standardy. My pak stejnou zodpovědnost cítíme vůči našim zákazníkům.

Více o tuzemském trhu

Podporujeme tuzemskou ekonomiku, vytváříme pracovní místa v Nestlé i u našich dodavatelů vysoké nároky, které klademe na naše dodavetele, zvyšují jejich konkurenceschopnost…

 

Více o celosvětovém trhu

Podílíme na iniciativě SAI (Iniciativa pro udržitelné zemědělství) a poskytujeme farmářům poradenství vlastních odborníků. Mimo jiné i spolupracujeme s řadou světových organizací...