Sort by
Sort by

Podpora mladých

youth-employment-big.png

 

Nezaměstnanost mládeže patří k nejhorším důsledkům hospodářské krize v Evropě. Dopadá na každého čtvrtého mladého člověka i jeho rodinu. Na řešení tohoto komplexního problému by měly efektivně spolupracovat všechny zúčastněné strany – stát, zaměstnavatelé i uchazeči.

Proto společnost Nestlé v roce 2013 vyhlásila celoevropský program Nestlé needs YOUth zaměřený na podporu mladých do třiceti let a v roce 2014 se v podpoře mladých spojila s dalšími firmami a vytvořila Alianci pro mladé (Alliance for Youth).

Iniciativa Nestlé needs YOUth vyhlášená na roky 2014–2016 stojí na čtyřech pilířích:

  

Zpět na začátek