Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Klademe zvýšený důraz na bezpečnost práce

Dlouhodobým cílem Nestlé je nulový počet úrazů na našich pracovištích.

Společnost Nestle se domnívá, že všichni její zaměstnanci a manažeři by měli usilovat o předcházení pracovním úrazům a nemocem z povolání, a že i jeden pracovní úraz je příliš mnoho. Snažíme se proto nejen vytvořit “naprosto bezpečné” pracovní prostředí pro všechny osoby v naší společnosti (jak pro kmenové zaměstnance, tak pro zaměstnance externích firem, pracujících v objektech Nestle), ale i napomáhat k jejich zdraví a pohodě: platí to na každém pracovišti v rámci cele společnosti.

Naše zaměstnance navíc prostřednictvím cílených programů a aktivit povzbuzujeme k tomu, aby si i ve svém volném čase osvojili bezpečný a zdravý životni styl. Tento holistický přístup chrání naše zaměstnance i osoby, se kterými spolupracujeme.