Sort results by
Sort results by

Naším cílem je bezodpadová budoucnost - v roce 2025 už naše obaly nebudou končit na skládkách nebo jako volně pohozený odpadek

  • Mezi lety 2015 a 2019 jsme díky inovacím ušetřili 142 tisíc tun obalových materiálů.
  • V České republice je již xy% našich materiálů recyklovatelných.
  • Založili jsme Nestlé Institut obalových věd pro špičkový výzkum obalových řešení.

Kromě splnění cílů do roku 2025 nadále inovujeme naše produkty a jejich obaly podle těchto tří pilířů:

Redukovat
Redukovat

S technologií „high-speed flow wrap“ jsme byli schopni vyměnit plastové obaly tyčinky YES! vyráběné v olomoucké továrně Zora za recyklovatelné papírové obaly bez jakékoliv ztráty na kvalitě výrobku.

Znovu používat

Za poslední dobu se v některých prodejnách zavedly bezobalové varianty potravin. Ve Švýcarsku probíhá pilotní projekt s českým start-upem Miwa na instalaci zařízení v supermarketech, ve kterých si mohou spotřebitelé doplnit potraviny do svých nádob. Po otestování se budeme snažit takovou inovaci zavést i na ostatních trzích, včetně České republiky.

Znovu používat
Recyklovat
Recyklovat

Aby se snížilo množství primárních zdrojů na výrobu obalů, jeden z našich cílů je využívat recykláty. Proto jsme si daly závazek, že snížíme naše používání virgin plastu o 1/3. Zároveň je naším cílem mít do roku 2025 100% našich obalů recyklovatelných nebo znovu použitelných.

 

Proč plasty?

Abychom byli schopni dodat potraviny zdravotně nezávadné a v té nejvyšší kvalitě, musíme pracovat s takovými obalovými materiály, které tyto podmínky zajistí. Mnoho recyklovaných obalů a alternativních materiálů ale naše legislativní požadavky nesplňují. I proto jsme vytvořili Nestlé Institut obalových věd, aby obaly splňovaly všechna kritéria. Takovým příkladem mohou být například papírové obaly YES! tyčinek.

 

Nelze fungovat bez obalů?

Samozřejmě bychom tuto variantu preferovali a snažíme se vymyslet bezobalovou variantu s českým start-upem MIWA. Nicméně i rok 2020 ve spojení s pandemií nás utvrzuje, že obaly jsou nezbytnou součástí každodenního života na ochranu proti vnějšími vlivy. Tento požadavek bereme velice vážně a snažíme se najít takové inovace, které nezatěžují planetu, ale zároveň splňují tuto nezbytnost. I proto celosvětově investujeme 2 miliardy švédských franků do cirkulární ekonomiky.

 

Co se stane s recyklovanými materiály?

Samozřejmě si nikdo nechce představovat, že jejich potraviny jsou v obalu, který už jednou byl odpadem. Abychom si byli jisti, že recyklovaný materiál je stejně hygienický jako nový plast, investujeme 2 miliardy švýcarských franků do inovativní cirkulární ekonomiky pro plasty. Protože co již velice dobře funguje na PET lahve, chceme napříč širším spektrem plastových materiálů.

Kromě toho pracujeme v našem Nestlé Institutu obalových věd na udržitelných obalových variantách ve spolupráci s nejrůznějšími start-upy. Jedině společnými silami to totiž můžeme změnit!

 

Co můžu udělat já?

Každý člověk může změnit své chování k tomu, aby byl šetrnější k životnímu prostředí. Sledovat, z čeho jsou obaly vyrobeny, vybírat jejich ekologičtější varianty. Pokud je to možné, nepoužívat jednorázové plasty a obaly (sáčky, kelímky, potravinové boxy..) a na nákupy nosit alternativní, znovupoužitelné varianty. A na závěr, pokud už obal není k využití, ho správně vytřídit.