Sort by
Sort by

Usilujeme o budoucnost bez odpadů

Vzhledem k tomu, jak se plastový odpad nadále hromadí na skládkách a v našich oceánech a ohrožuje zvířata ve volné přírodě, nebyla potřeba řešit znečištění životního prostředí plasty nikdy tak naléhavá jako dnes. Vnímáme ji jako akutní prioritu a jako povinnost, kterou bereme vážně.

Urychlujeme své kroky v oblasti řešení problémů s plastovým odpadem a jsme odhodláni uskutečnit významné zlepšení všude, kde působíme. Chceme jít v tomto ohledu příkladem.

Naše vize a naše závazky

Podstatou naší vize je, že žádný z našich obalů, včetně plastových, neskončí na skládce nebo mezi pohozenými odpadky. Naše vize není jen v rovině budoucích příslibů – už dnes usilovně pracujeme na jejím uskutečnění a na tom, abychom přispěli k dosažení bezodpadové budoucnosti.

V minulém roce jsme oznámili svůj závazek, že do roku 2025 bude 100 % našich obalů recyklovatelných nebo znovu použitelných. V lednu 2019 jsme formulovali naši rozsáhlejší vizi bezodpadové budoucnosti a oznámili jsme řadu konkrétních kroků směřujících ke splnění našeho závazku.

Přestože jsme odhodláni uplatňovat možnosti recyklace tam, kde je to proveditelné, víme, že 100% recyklovatelnost nestačí k úspěšnému vyřešení problému s plastovým odpadem. Musíme posouvat hranice a učinit více. Jsme pevně rozhodnuti prozkoumat každou možnost pro zvládnutí této složité výzvy a realizovat více různých řešení, která mohou být přínosná již nyní. Například věříme v přínos recyklovatelných a kompostovatelných materiálů na bázi papíru a biologicky odbouratelných polymerů v místech, kde neexistuje infrastruktura pro recyklaci.

Při zavádění nových řešení nebudeme ohrožovat zdraví našich spotřebitelů. Nezávadnost a kvalita našich potravin a nápojů je pro nás absolutní prioritou.

Naše aktivity

Řešení složitého problému znečišťování životního prostředí plasty vyžaduje inkluzivní přístup. V souladu s tímto přístupem podnikáme konkrétní kroky v těchto oblastech:

1. Prosazujeme alternativní materiály

 • Založili jsme Nestlé Institut pro vývoj obalůs cílem vytvořit trvale udržitelné balicí materiály a spolupracovat s partnery v našem odvětví na zavádění výsledků výzkumu a inovací do praxe ve větším měřítku. Prostřednictvím tohoto institutu v současné době zkoumáme celou škálu inovací, včetně nových materiálů na bázi papíru a také biologicky odbouratelných či kompostovatelných polymerů, které jsou zároveň recyklovatelné.
 • V prvním čtvrtletí roku 2019 jsme zavedli papírové obaly pro novou řadu Nesquik a totéž učiníme pro tyčinku YES! v druhé polovině roku 2019. Také Smarties začnou být v roce 2019 prodávány v obalu na bázi papíru neobsahujícím plast a Milo zavede sáčky na bázi papíru v roce 2020.
 • Do roku 2025 u všech našich výrobků po celém světě postupně vyřadíme všechny plasty, které nejsou recyklovatelné, nebo které jsou obtížně recyklovatelné.
 • V rámci tohoto závazku jsme od února 2019 začali odstraňovat z našich výrobků všechna plastová brčka.
 • Společnost Nestlé Waters zvýší podíl recyklovaného PET ve svých lahvích na 35 % v celosvětovém měřítku do roku 2025.
 • Vytvořili jsme globální partnerství se společností Danimer Scientific  s cílem vyvinout pro naši balenou vodu láhev, která by byla biologicky odbouratelná v moři a zároveň recyklovatelná.
 • Protože si uvědomujeme, jak náročné je vytvořit recyklované materiály v potravinářské kvalitě, zahájili jsme spolupráci se společností PureCycle Technologies za účelem vyrobení recyklovaného polypropylenu v potravinářské kvalitě.
 • Vstoupili jsme do Naturally Bottle Alliance, která se snaží vyvinout PET láhev na 100% biologické bázi, kterou bychom používali v našich obchodních aktivitách s balenou vodou.

2. Vytváříme bezodpadovou budoucnost

 • Uzavřeli jsme partnerství s iniciativou Project STOP, která bojuje proti úniku plastů do oceánů na základě partnerství s městy a vládami v Jihovýchodní Asii. Naše první zkušební aktivita v rámci Project STOP probíhá v Indonésii.
 • Jsme zakládajícím signatářem Globálneho záväzku k novému plastovému hospodárstvu – iniciativy, v jejímž čele stojí společně nadace The Ellen MacArthur Foundation a Úřad OSN pro životní prostředí a jejímž cílem je prosazovat a podporovat řešení problému plastového odpadu.
 • Omezujeme používání jednorázových plastů. Zavádíme opětovně použitelné obaly, nové systémy dodávání zboží a inovativní obchodní modely.
  • Spolupracujeme s organizáciou Loop na vývoji opätovne použiteľných obalov. V současné době testujeme opětovně použitelné nádoby na zmrzlinu pro naši značku Häagen-Dazs v USA.
  • Dávkovací zásobníky pro Nescafé a Milo jsou již dostupné v mnoha zemích po celém světě.
  • Na počátku roku 2020 uvedeme na trh nové dávkovače vody, které umožní spotřebitelům plnit si své vlastní láhve určené k opakovanému použití.
 • Vytvořili jsme partnerství se společností Veolia, s níž budeme společně pracovat na sběru odpadu a na třídění a recyklování plastových materiálů s důrazem na pružné plastové obaly. V rámci tohoto partnerství budeme zkoumat technologie pro vytvoření udržitelných modelů recyklace v různých zemích. To zahrnuje vývoj chemických recyklačních technologií, které pomohou Nestlé zvýšit do roku 2025 podíl recyklovaného PET materiálu v obalech balené vody na 35 % a celkově ve všech obalech výrobků na 15 %.
 • Společně s dalšími korporacemi jsme zahájili činnost Africa Plastics Recycling Alliance s cílem rozvíjet recyklační infrastrukturu napříč subsaharskou Afrikou a zároveň při tom vytvářet pracovní místa.

3. Podporujeme nové chování

 • Všech 4 200 továren a kanceláří skupiny Nestlé po celém světě vyřazuje z užívání jednorázové plastové předměty, které nelze recyklovat.
 • Naši zaměstnanci po celém světě se zapojují do dobrovolnických projektů zaměřených na odstraňování pohozených odpadků. Dne 8. června (Světový den oceánů) se zapojí do čistících aktivit.