Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Granty Nestlé

V místech sídla ředitelství Nestlé a našich závodů v ČR (Modřany, Olomouc, Holešov) probíhá od roku 2005 pravidelně grantové řízení ve prospěch aktivit neziskového sektoru zaměřených na podporu zdravého životního stylu ve zdravém životním prostředí. V každé lokalitě je z řady uchazečů vybráno cca 3–5 projektů. Granty se vyhlašují ve spolupráci s místními úřady a rovněž vyhodnocování návrhů probíhá v součinnosti s nimi.

 

V minulosti byly v oblasti životního prostředí podpořeny např. tyto projekty:

  • úklid Mlýnského potoka a Bystřice v Olomouci
  • projekt Biozahrada v Holešově
  • ekologické výukové programy pro Prahu 12
  • rekonstrukce záchranné stanice dravců a sov v Praze 12

Ekorok s Nestlé

Nestlé spolupracuje již od roku 2003 s městem Prievidza na společném projektu s názvem Ekorok s Nestlé. Cílem projektu je podpora výchovy mladé generace k ochraně životního prostředí a zdravému životnímu stylu. Projektu se účastní základní a mateřské školy z Prievidzi. Vyvrcholením každoroční spolupráce a činnosti dětí je celoměstská prezentace projektu při příležitosti Dne Země. Do projektu je každým rokem zapojeno přes 4 000 dětí a celkem 18 škol.

Nestlé pro vodu v krajině

 

 

V roce 2012 zahájilo Nestlé spolupráci s významnou ekologickou organizací Nadace Partnerství na projektu „Nestlé pro vodu v krajině“. Jeho cílem je hledání přírodě blízkých řešení, která by pomohla zadržovat vodu v krajině, předcházet riziku povodní i šetrně hospodařit s vodou. Nedílnou součástí konkrétních výstupů projektu je i zvyšování povědomí široké veřejnosti o možnostech zmírňovat problémy spojené s vodou v naší republice. Podobný projekt jsme zahájili i na Slovensku ve spolupráci s nadací Ekopolis, v roce 2014 jsme podpořili celkem 14 projektů, např. záchranu mokřadů nebo zachytávání dešťové vody pro městskou sousedskou zahradu.