Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nestlé usiluje o snižování hmotnosti obalů, vyvíjí obaly z obnovitelných zdrojů, zajišťuje jejich recyklaci a podporuje rozvoj veřejných systémů využívání obalových odpadů.

Rychlé vyhodnocení vlivu obalu na životní prostředí nám poskytuje systém PIQET založený na posuzování životního cyklu výrobku. Jako konkrétní příklad využívání nástroje PIQET je možno uvést změnu skupinového obalu tyčinky Margot, jejímž zavedením jsme významně snížili spotřebu vody, energie a emisí CO2. Roční produkce nové Margot sníží emise CO2 stejně jako vysazení 104 stromů a uspořená energie představuje průměrnou denní spotřebu 7 640 domácností. V roce 2014 jsme díky neustálé optimalizaci obalů uspořili 148 tun obalového materiálu.

EKO-KOM + Envipak

Třídění a recyklace obalů je základním a nezbytným krokem k šetrnějšímu přístupu k životnímu prostředí kolem nás. Nestlé v ČR, které je zapojené do environmentálního projektu neziskového systému EKO-KOM, omezilo díky třídění a recyklaci svých obalů za rok 2014 emise téměř o více než 16 tisíc tun CO2 ekv., což zhruba odpovídá 371 471 GJ energie. Zároveň jsme přispěli k zajištění ročního provozu a obsluhy 4 953 barevných kontejnerů určených na třídění odpadů. Námi uspořená energie představuje 722 dnů spotřeby elektrické energie na veřejné osvětlení v Praze. Na Slovensku jsme součástí systému Envipak, zde jsme díky třídění a recyklaci našich obalů omezili v roce 2014 emise o přibližně 1,5 tisíce tun CO2 ekv. Tím jsme uspořili energii, kterou vyrobí Oravská přehrada v plném provozu za 12 dní.