Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Projekt ETS v závodech

ETS neboli Energy Target Setting (nastavení energetických cílů) představuje jeden z významných technických projektů probíhajících na našich závodech. Po analýze současného stavu spotřeby energie a vody na závodě následuje dvoutýdenní externí audit. Výsledkem je dlouhodobý akční plán, kdy např. v Prievidzi bylo navrženo 30 projektů na úsporu energie, vody a CO2 s prioritní návratností do tří let.

Nejvýznamnější projekty v oblasti úspor energie a vody na závodech

ZÁVOD ZORA OLOMOUC

V závodě ZORA se nám díky investicím podařilo zamezit průtočnému vypouštění vody do kanalizace. Ta se nyní vrací zpět a slouží k technologickému chlazení. V roce 2013 jsme tak spotřebovali o 30–35 % méně vody. V oblasti energií došlo osazením tepelných čerpadel k využití odpadního tepla ze strojovny chlazení. Získáme tak cca 800 GJ tepla měsíčně pro ohřev technologických vod.

ZÁVOD CARPATHIA PRIEVIDZA

V závodě v PRIEVIDZI jsme přibližně o 23 % snížili spotřebu pitné vody díky výměně vývěv s otevřeným chladicím systémem chlazeným pitnou vodou za vývěvy s uzavřeným systémem chlazeným chemickou chladicí látkou.

ZÁVOD SFINX HOLEŠOV

Závod SFINX se také soustředil na optimalizaci systému vývěv – voda, která dříve volně odtékala do kanalizace, se vrací do systému a slouží například k přenosu tepla z kotelny do výrobních zařízení. Úspory energií řeší projekty na využívání odpadního tepla – využití tepla z kompresoru chlazení a optimalizace kotelny. Teplo, které unikalo do okolního prostředí, se jímá výměníky a například ohřívá vodu na umývání.