Sort by
Sort by

Emise a odpady

Nulový odpad na skládku

V roce 2013 bylo pro všechny naše závody velice důležitým cílem dosáhnout nulového odpad na skládku. Všechny závody tento úkol úspěšně splnily. Veškerý vzniklý odpad z výroby je recyklován nebo energeticky využit. V současné době probíhá projekt, jehož cílem je i tento zbytkový odpad trvale snižovat.

Boj proti plýtvání potravinami

je pro Nestlé stále aktuálnějším tématem. Snažíme se zejména předcházet vzniku potravinového odpadu a zamezit plýtvání potravinami napříč celým řetězcem. Prioritní je pro nás oblast výroby, důležitá je ale i volba vhodných obalů, které chrání potraviny před znehodnocením. Rozšiřujeme nabídku formátů našich výrobků, aby si spotřebitel mohl vybrat vhodnou porci pro různé příležitosti. Cestou optimalizace firemních plánovacích procesů snižujeme podíl pomaleji prodejných zásob, nicméně i tak může dojít ve výjimečných případech k neočekávanému přebytku potravin. Tyto situace řešíme darováním potravin potřebným ve spolupráci s charitativními organizacemi.

Logistika

usiluje o snižování celkových emisí CO2 do roku 2015 o 20 % (v porovnání s 2009). Tento úkol je o to náročnější, že Nestlé v ČR a SR neprovozuje skladová centra. Splnění cíle tedy musíme dosáhnout spoluprací s našimi dodavateli. Společně s nimi zvyšujeme vytíženost kamionů, využíváme lodní dopravu, zvyšujeme podíl železniční přepravy a zvyšujeme podíl kamionů s ekologičtějším provozem. Jsme na správné cestě – v roce 2013 jsme dosáhli snížení emisí CO2 (vs. 2009) o 17 %.