Sort by
Sort by

Ekologická udržitelnost

information-dialogue-big.png

 

Naším závazkem je nabízet výrobky, které jsou nejen chutnější a vhodnější pro zdraví, ale také šetrnější k životnímu prostředí v průběhu celého svého životního cyklu.

Projekt ETS v závodech

ETS neboli Energy Target Setting
(Nastavení energetických cílů) představuje jeden z významných technických projektů probíhajících na našich závodech.

Nulový odpad na skládku

Pro všechny naše závody byl velice důležitý cíl pro rok 2013 a tím je nulový odpad na skládku. Všechny závody tento úkol úspěšně splnily.

Veřejné projekty

V místech sídla ředitelství Nestlé a našich závodů v ČR probíhá od roku 2005 pravidelně grantové řízení ve prospěch aktivit neziskového sektoru.

Obaly

Nestlé usiluje o snižování hmotnosti obalů, vyvíjí obaly z obnovitelných zdrojů, zajišťuje jejich recyklaci a podporuje rozvoj veřejných systémů využívání obalových odpadů.