Sort by
Sort by

Bezpečnost a zdraví

safety-health-big.png

 

Klademe zvýšený důraz na bezpečnost práce

Dlouhodobým cílem Nestlé je nulový počet úrazů na našich pracovištích.

Společnost Nestle se domnívá, že všichni její zaměstnanci a manažeři by měli usilovat o předcházení pracovním úrazům a nemocem z povolání, a že i jeden pracovní úraz je příliš mnoho. Snažíme se proto nejen vytvořit “naprosto bezpečné” pracovní prostředí pro všechny osoby v naší společnosti (jak pro kmenové zaměstnance, tak pro zaměstnance externích firem, pracujících v objektech Nestle), ale i napomáhat k jejich zdraví a pohodě: platí to na každém pracovišti v rámci cele společnosti.

Naše zaměstnance navíc prostřednictvím cílených programů a aktivit povzbuzujeme k tomu, aby si i ve svém volném čase osvojili bezpečný a zdravý životni styl. Tento holistický přístup chrání naše zaměstnance i osoby, se kterými spolupracujeme.