Sort by
Sort by

Veřejné projekty

Granty Nestlé

V miestach sídla riaditeľstva Nestlé a našich závodov v ČR (Modřany, Olomouc, Holešov)prebieha od roku 2005 pravidelne grantové riadenie v prospech aktivít neziskového sektora, zameraných na podporu zdravého životného štýlu v zdravom životnom prostredí. V každej lokalite je z radu uchádzačov vybraných cca 3–5 projektov. Granty sa vyhlasujú v spolupráci s miestnymi úradmi a vyhodnocovanie návrhov prebieha tak isto v súčinnosti s nimi.

 

V minulosti boli v oblasti životného prostredia podporené napr. tieto projekty:

  • upratovanie Mlynského potoka a Bystrice v Olomouci
  • projekt Biozahrada v Holešove
  • ekologické výukové programy pre Prahu 12
  • rekonštrukcia záchrannej stanice dravcov a sov v Prahe 12

Ekorok s Nestlé

Nestlé spolupracuje už od roku 2003 s mestom Prievidza na spoločnom projekte pod názvom Ekorok s Nestlé. Cieľom projektu je podpora výchovy mladej generácie k ochrane životného prostredia a zdravému životnému štýlu. Zúčastňujú sa základné a materské školy z Prievidze, vyvrcholením každoročnej spolupráce a činnosti detí je celomestská prezentácia projektu pri príležitosti Dňa Zeme. Do projektu sa každý rok zapája viac ako 4 000 detí a 18 škôl.

Nestlé pre vodu v krajine

 

 

 

 

V roku 2012 spustilo Nestlé spoluprácu s významnou ekologickou organizáciou „Nadace Partnerství“ na projekte „Nestlé pre vodu v krajine“. Jeho cieľom je hľadanie prírode blízkych riešení, ktoré by pomohli zadržiavať vodu v krajine, predchádzať riziku povodní a šetrne hospodáriť s vodou. Neoddeliteľnou súčasťou konkrétnych výstupov projektu je aj zvyšovanie povedomia širokej verejnosti o možnostiach zmierňovať problémy spojené s vodou v našej republike Podobný projekt sme začali realizovať aj na Slovensku v spolupráci s nadáciou Ekopolis, v roku 2014 sme podporili celkom 14 projektov, napr. Záchranu mokradí alebo zachytávanie dažďovej vody pre mestskú susedskú záhradu.