Sort by
Sort by

Obaly

environmental-impact-big.png

 

Nestlé sa snaží o znižovanie hmotnosti obalov, vyvíja obaly z obnoviteľných zdrojov, zabezpečuje ich recykláciu a podporuje rozvoj verejných systémov využívania obalových odpadov.

Rýchle vyhodnotenie vplyvu obalu na životné prostredie nám poskytuje systém PIQET založený na posudzovaní životného cyklu výrobku. Ako konkrétny príklad využívania nástroja PIQET je možné uviesť zmenu skupinového obalu tyčinky MARGOT, ktorej zavedením sme významne znížili spotrebu vody, energie a emisií CO2. Ročná produkcia novej tyčinky MARGOT zníži emisie CO2 rovnako ako vysadenie 104 stromov a nasporená energia predstavuje priemernú dennú spotrebu 7 640 domácností. V roku 2014 sme vďaka neustálej optimalizácii obalov usporili 148 ton obalového materiálu.

EKO-KOM + Envipak

Triedenie a recyklácia obalov je základným krokom, a v súčasnosti tiež nevyhnutnosťou, k tomu, aby sme šetrili životné prostredie okolo nás. Nestlé v ČR, ktoré je zapojené do environmentálneho projektu neziskového systému EKO-KOM, obmedzilo vďaka triedeniu a recyklácii svojich obalov za rok 2014 emisie viac než 16 tisíc ton CO2 ekv., ktoré zhruba zodpovedajú energii 371 471 GJ. Zároveň sme prispeli k zabezpečeniu ročnej prevádzky a obsluhy 4 456 farebných kontajnerov určených na triedenie odpadov. Nami nasporená energia predstavuje 722 dní spotreby elektrickej energie na verejné osvetlenie v Prahe. Na Slovensku sme súčasťou systému Envipak, tu sme vďaka triedeniu a recyklácii svojich obalov obmedzili v roku 2014 emisie o približne 1,5 tisíc ton CO2 ekv. Tým sme ušetrili energiu, ktorú vyrobí Oravská priehrada v plnej prevádzke za 12 dní.