Sort by
Sort by

Energia a voda

climate-change-big.png

Projekt ETS v závodoch

ETS čiže Energy Target Setting (Nastavenie energetických cieľov) predstavuje jeden z významných technických projektov, ktoré prebiehajú v našich závodoch. Po analýze súčasného stavu spotreby energie a vody v závode nasleduje dvojtýždňový audit uskutočnený odborníkmi z externých firiem. Výsledkom je dlhodobý akčný plán, kedy napr. v Prievidzi bolo navrhnutých 30 projektov na úsporu energie, vody a CO2 s prioritnou návratnosťou do troch rokov.

Najvýznamnejšie projekty v oblasti úspor energie a vody na závodoch.

ZÁVOD ZORA OLOMOUC


V závode ZORA boli na vybraných najvhodnejších miestach uskutočnené investičné akcie a voda tu už nie je vypúšťaná prietočne do kanalizácie, ale vracia sa späť a slúži pre technologické chladenie. Vďaka tomu sme v roku 2013 ušetrili na spotrebe vody 30–35 %. V oblasti energií došlo vďaka osadeniu tepelnými čerpadlami k využitiu odpadového tepla zo strojovne chladenia. Získame tak asi 800 GJ tepla mesačne pre ohrev technologických vôd.

 

ZÁVOD CARPATHIA PRIEVIDZA


V závode v Prievidzi sme približne o 23 % znížili spotrebu pitnej vody vďaka výmene vývev s otvoreným chladiacim systémom chladeným pitnou vodou za vývevy s uzavretým systémom chladeným chemickou chladiacou látkou.

 

ZÁVOD SFINX HOLEŠOV


Závod SFINX sa tiež sústredil na optimalizáciu systému vývev – voda, ktorá predtým voľne odtekala do kanalizácie, sa vracia do systému a slúži napríklad k prenosu tepla z kotolne do výrobných zariadení. Úspory energií riešia projekty na využívanie odpadového tepla – využitie tepla z kompresora chladenia a optimalizácia kotolne. Teplo, ktoré unikalo do okolitého prostredia, sa zachytáva výmenníkmi a napríklad ohrieva vodu na umývanie.