Sort by
Sort by

Výrobky vhodné pro bezlepkovou dietu

Bezlepková dieta

Značkové výrobky společnosti Nestlé jsou vyvíjeny a vyráběny tak, aby splňovaly očekávání našich spotřebitelů. Současně jsou všechny naše výrobky řádně označeny v souladu s platnou legislativou.

Existuje však řada spotřebitelů, kteří mají speciální požadavky na výživu. Mezi ně patří také lidé kterým konzumace potravin obsahujících lepek způsobuje zdravotní potíže. Jsou to především spotřebitelé s celiakií - tedy autoimunitním onemocněním, dále osoby, u nichž konzumace lepku může vyvolat alergickou reakci a spotřebitelé s nesnášenlivostí lepku, kterým konzumace lepku způsobuje nespecifické trávicí potíže.

Veškeré alergeny přítomné ve výrobcích jsou na obalech uváděny v naprostém souladu s platnou českou i evropskou legislativou. Je naprosto vyloučeno, že by případný alergen nebyl na obalu zmíněn. Spotřebitel vždy najde informaci o přítomnosti alergenů přímo ve složení výrobku. Případný možný výskyt stop alergenu je uveden na konci složení.

Se všemi dotazy, které se týkají alergenů a složení našich výrobků, se spotřebitelé mohou obracet na náš Servis pro spotřebitele