Sort by
Sort by

Zkuste lépe hospodařit s vodou!

Zpět na Tiskové Zprávy
Praha

Zkuste lépe hospodařit s vodou!
Společný projekt Nestlé a Nadace Partnerství vám to umožní.

Praha, 15.2.2013. Nový ročník projektu „Nestlé pro vodu v krajině“ byl zahájen vyhlášením grantů pro neziskové organizace, obce, školy a spolky. O finanční příspěvek v maximální výši do 80 tisíc korun na jeden projekt je možné žádat do 30. dubna.

O granty se mohou ucházet neziskové organizace, které se ve svých projektech zaměří na hospodaření s vodou, zvyšování retenčních schopností krajiny a protipovodňovou prevenci. Zároveň projekty musí splňovat podmínku zapojení široké veřejnosti do jejich realizace. V loňském roce získaly podporu např. projekt na využití dešťové vody ve škole, kořenová čistírna odpadních vod, nebo protierozní opatření ke zmírnění následků přívalových vod.
Podrobné informace o podmínkách získání grantů mohou zájemci nalézt na www.nadacepartnerstvi.cz
Celoroční projekt „Nestlé pro vodu v krajině“, spuštěný v roce 2012, má více částí. V současnosti bylo ukončeno přijímání prací studentů středních a vysokých škol do soutěže Pro vodu/cena Nestlé za inovativní projekty hospodaření s vodou (více na www.soutezprovodu.cz ) a slavnostní vyhlášení vítězných prací a jejich prezentace se uskuteční 21.března pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Součástí projektu je i seminář pro odbornou veřejnost o hospodaření s vodou, který proběhne letos 22.4. v Brně.

„Nestlé si uvědomuje, že pro nás, jako výrobce potravin, je zodpovědné hospodaření s vodními zdroji bezpodmínečnou nutností. Z tohoto důvodu podporujeme aktivní organizace, odborníky i studenty, kteří usilují o neustále zlepšování v této oblasti,“ říká Jana Blecherová z Nestlé.

Voda a její dostupnost paří k základním prioritám, na něž se celosvětově soustřeďuje společensky odpovědné a udržitelné podnikání Nestlé, tzv. vytváření sdílených hodnot („Creating Shared Value“). Vycházíme z toho, že základem úspěchu je takový způsob podnikání, který dlouhodobě vytváří hodnotu jak pro akcionáře, tak i pro společnost, v níž firma působí. V tomto kontextu také vznikl společný projekt „Nestlé pro vodu v krajině“ s Nadací Partnerství, jehož prostřednictvím se snažíme podpořit povědomí o nezbytnosti přistupovat k vodě jako ke strategicky cennému statku, hrajícímu významnou úlohu pro ekologickou udržitelnost v naší zemi.

 

Kontakt: [email protected] +420 261 322 976

 

Tisková zpráva