Sort by
Sort by

Nestlé pro vodu v krajině - podpořené granty 2013

Zpět na Tiskové Zprávy
Praha

Na čtrnácti místech republiky vzniknou tůně, mokřady, rybníčky, obnovené prameny a studánky, i úsporné systémy dále využívající dešťovou vodu. Projekty by měly pomoci zlepšit současnou situaci nešetrného nakládání s vodou a zároveň sloužit jako inspirace pro další obce, organizace i veřejnost. Ukáží například, jak uspořit až 500 m³ pitné vody v budově, zužitkovat vodu svedenou z okapu pro zalévání zahrad a parku nebo jak mohou vodní prvky v krajině účinně ovlivnit riziko povodní i sucha. Projekty podpořila Nadace Partnerství grantem Nestlé pro vodu v krajině o celkové částce 823 tisíc korun. Informace o grantu jsou dostupné na www.nadacepartnerstvi.cz

V letošním roce o grant Nestlé pro vodu v krajině, jehož maximální výše dosahuje 80 tisíc korun, žádalo 36 organizací z řad občanských sdružení, škol, obcí a spolků. Mezi čtrnácti podpořenými projekty jsou aktivity zapojující veřejnost do tvorby tůní a mokřadů (v Miroticích, Jablonném v Podještědí, Kutné Hoře, Jihlavě, Jindřichovicích pod Smrkem, Horní Krupé) nebo žáky do čištění zanesených studánek (v Drmoule, Rodvínově, Zbyslavicích). Další se věnují úsporám pitné vody, ať už instalací speciálních zařízení na umyvadla a toalety, nebo sběrem dešťové vody a jejímu následnému využití k zálivce městské zeleně, zámeckého parku nebo školních zahrad (v centru Brna, Brně – Líšni, Opavě, Bystrém, Velkých Popovicích). O granty se mohou ucházet neziskové organizace, které se ve svých projektech zaměří na hospodaření s vodou, zvyšování retenčních schopností krajiny a protipovodňovou prevenci. Zároveň projekty musí splňovat podmínku zapojení široké veřejnosti do jejich realizace. V loňském roce získaly podporu např. projekt na využití dešťové vody ve škole, kořenová čistírna odpadních vod, nebo protierozní opatření ke zmírnění následků přívalových vod.

Celoroční projekt „Nestlé pro vodu v krajině“, spuštěný v roce 2012, má více částí. Na jaře se uskutečnilo slavnostní vyhlášení vítězných studentských prací v soutěži Pro vodu/cena Nestlé za inovativní projekty hospodaření s vodou (více na www.soutezprovodu.cz )

„Nestlé si uvědomuje, že pro nás, jako výrobce potravin, je zodpovědné hospodaření s vodními zdroji bezpodmínečnou nutností. Z tohoto důvodu podporujeme aktivní organizace, odborníky i studenty, kteří usilují o neustále zlepšování v této oblasti,“ říká Jana Blecherová z Nestlé.

Voda a její dostupnost paří k základním prioritám, na něž se celosvětově soustřeďuje společensky odpovědné a udržitelné podnikání Nestlé, tzv. vytváření sdílených hodnot („Creating Shared Value“). Vycházíme z toho, že základem úspěchu je takový způsob podnikání, který dlouhodobě vytváří hodnotu jak pro akcionáře, tak i pro společnost, v níž firma působí. V tomto kontextu také vznikl společný projekt „Nestlé pro vodu v krajině“ s Nadací Partnerství, jehož prostřednictvím se snažíme podpořit povědomí o nezbytnosti přistupovat k vodě jako ke strategicky cennému statku, hrajícímu významnou úlohu pro ekologickou udržitelnost v naší zemi.

Kontakt: [email protected] +420 261 322 976

Tisková zpráva