Sort by
Sort by

Tržby Nestlé za rok 2020 vzrostly na 11,5 mld. Kč

Tržby Nestlé za rok 2020 vzrostly na 11,5 mld. Kč
Zpět na Tiskové Zprávy
Praha

Tržby společnosti Nestlé vzrostly oproti loňskému roku na 11,5 mld. Kč. Zisk po zdanění dosáhl 504 mil. Kč. Společnost v roce 2020 opět potvrdila svou pozici dlouhodobého lídra ve značkovém potravinářském průmyslu v České republice. Příznivé hospodářské výsledky umožnily úspěšnou investici do rozšíření závodu v Krupce, a to v celkové hodnotě více než 800 mil. Kč. V minulém roce Nestlé také zintenzivnila svůj boj proti klimatickým změnám a nastavila nové závazky pro udržitelný způsob výroby svých produktů. Hlavní důraz byl kladen na snižování cukru, zvláště v oblasti cukrovinek. Dále byly na trh uvedeny nové výrobky v souladu s novými trendy v potravinářství, jako je Margot Plus nebo JOJO Veggie.

„Rok 2020 byl nezapomenutelným z mnoha důvodů. Celý svět se musel vyrovnávat s dopady celosvětové pandemie, což se výrazně dotklo nejen našeho podnikání, ale hlavně nás všech osobně. Jsem moc rád, že jsme tento rok všichni ve zdraví zvládli a jsem pyšný na sílu našich zaměstnanců, kteří se spojili a pomáhali tam, kde to bylo třeba,“ říká Michiel Kernkamp, generální ředitel Nestlé Česko a dodává: : „I přes vzniklou situaci byl loňský rok pro Nestlé úspěšný. Stejně jako loni budeme i nadále pokračovat v plnění našich závazků tak, abychom naše produkty vyráběli ekologicky udržitelným způsobem, a to nejen v závodech v České republice.“

Celková výroba a export

V roce 2020 vyrobily české továrny Nestlé 76,3 tis. tun cukrovinek a chlazených potravin v hodnotě přibližně 7,4 mld. Kč. Až polovina byla určena na export. Olomoucký závod Zora vyrobil 44,1 tis. tun čokoládových cukrovinek, z toho např. 1,1 tis. tun tyčinky Kofila, 4,4 tis. tun tyčinek Margot či 6,6 tis. tun Studentské pečetě. Závod Sfinx sídlící v Holešově vyrobil 15,5 tis. tun bonbónů, z toho např. 1,1 tis. tun Hašlerek, 900 tun Bon Pari či 8,3 tis. tun želé. Závod Tivall v Krupce, který se orientuje na výrobu chlazených a mražených vegetariánských a veganských pokrmů a jehož majoritním vlastníkem se Nestlé stalo v roce 2018, vyrobil 21 tis. tun výrobků prodávaných pod značkou Garden Gourmet. Převážná část exportu z českých závodů Nestlé směřovala na trhy Evropské unie, zejména do Polska, Maďarska a Francie. Mimo Evropskou unii podnik exportoval především do Ruska, USA, Velké Británie, Ukrajiny a Dubaje. Brexit neovlivnil výrobní plány závodů. Projevil se pouze ve zvýšené administrativní zátěži spojené s vyřizováním exportní agendy.

V minulém roce pokračovala společnost ve zlepšování nutričních hodnot výrobků a výživových inovací. V oblasti cukrovinek se jednalo zejména o snižování cukru. Nestlé rovněž rozšířilo svou kategorii funkčních tyčinek o Margot Plus s vyšším obsahem bílkovin, ta oproti běžné variantě Margot obsahuje o 30 % méně cukru. V roce 2020 také společnost nabídla širší portfolio výrobků Garden Gourmet, chlazených vegetariánských a veganských pokrmů.

Ekologická udržitelnost priorita číslo jedna: Nulové čisté emise do roku 2050

V roce 2020 Nestlé oznámilo ambiciózní plán na dosažení nulových čistých emisí do roku 2050. V následujících pěti letech investuje do snižování emisí až 75 mld. Kč (3,2 mld. CHF) v rámci celé skupiny. Zaměří se především na podporu regenerativního zemědělství. Nestlé Česko nadále úspěšně pokračovalo v plnění dalších dlouhodobých závazků v oblasti ekologické udržitelnosti. Oproti roku 2010 se společnosti podařilo snížit celkovou spotřebu vody téměř o polovinu a produkci emisí CO2 o 65 %. Všechny tři závody pokračovaly v iniciativě nulového odpadu na skládku, veškerý odpad tak byl buď recyklován nebo energeticky využit. Klíčovým tématem pro Nestlé byla i nadále otázka recyklace obalů a snižování množství plastového odpadu. Společnost přijala globální závazky k plastovým obalům, kde je pro český trh nejdůležitější závazek recyklovatelnosti všech obalů do roku 2025. Vedení Nestlé Česko schválilo plastovou strategii pro lokální trh, kterou společnost postupně plní a aktualizuje. Už v roce 2019 se společnosti podařilo eliminovat používání jednorázových plastů v kancelářích i v rámci promo materiálů a předmětů.

Pomoc v pandemii

Společnost Nestlé také velmi rychle zareagovala na nastalou situaci spojenou s pandemií covid-19 a svou inciativou podpořila zdravotníky, záchranné složky, hasiče a policisty bojující v první linii. Zároveň ve spolupráci s Charitou ČR vyhlásila sbírku pro zaměstnance, kterou následně dvojnásobně navýšilo. Podpora směřovala k nejohroženějším skupinám obyvatel. Došlo také k zintenzivnění spolupráce s potravinovou bankou v Praze a v prosinci vyhlásilo Nestlé v celém regionu Evropy sbírku mezi zaměstnanci, která byla navýšena ze samotné centrály společnosti ve Vevey a předána potravinovým bankám v jednotlivých zemích.

Nestlé pro zdraví dětí

Důležitým pilířem společenské odpovědnosti Nestlé je program Nestlé pro zdraví dětí. Jeho cílem je vzdělávání dětí 4. - 7. tříd ve vyváženém životním stylu. V roce 2020 se program vzhledem k dané situaci realizoval převážně formou online výuky. Od jeho uvedení v roce 2015 jím prošlo již více než 150 000 dětí. Společnosti se podařilo program akreditovat v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, aby poskytlo pedagogům vyučujícím výchovu ke zdraví možnost se v této oblasti dále vzdělávat a předávat své znalosti na školách. Vzdělávací materiály k projektu jsou k dispozici na www.nestleprozdravideti.cz.


Kontakt pro média:
Robert Kičina, manažer korporátní komunikace, [email protected], +420 724 420 148


Nestlé je největším výrobcem potravin a nápojů na světě. Podniká v 187 zemích světa, zaměstnává přes 270 000 zaměstnanců. Posláním Nestlé je přinášet sílu potravin pro zlepšení života nás i příštích generací. Nestlé nabízí široké portfolio výrobků a služeb pro lidi i jejich domácí mazlíčky. Jedná se o více než 2 000 značek, od globálních ikon jako je Nescafé nebo Nespresso až k místním značkám. Základem podnikání Nestlé je strategie rozvoje výživy, zdraví a vyváženého životního stylu. Společnost byla založena před 155 lety ve švýcarském Vevey, kde dodnes sídlí. V Česku Nestlé vyrábí ve svých závodech ZORA Olomouc a SFINX Holešov cukrovinky pod značkami Orion, Kofila, Margot, BonPari, JOJO atd. a v závodě Krupka chlazené a mražené vegetariánské pokrmy pod značkou Garden Gourmet. Na Slovensku v závodě Carpathia Prievidza vyrábí široký sortiment kulinářských výrobků pod značkami Maggi a Carpathia. Více na www.nestle.cz.

Zpět na začátek