Sort by
Sort by

SFINX Holešov: 150 let výroby cukrovinek

Zpět na Tiskové Zprávy
Praha,

150 let závodu SFINX Holešov

SFINX, domov BON PARI, JOJO, Lentilek a Hašlerek – světový specialista Nestlé na výrobu nečokoládových cukrovinek

Holešov/Praha, 18.10.2013. Letos je to již 150 let od doby, kdy se v Holešově rozběhla výroba cukrovinek v dílně místního podnikatele Philippa Kneisla – dílna, která se rozrostla do podoby nynějšího závodu SFINX.

SFINX Holešov je specializovaným závodem společnosti Nestlé Česko s.r.o., zaměřeným na výrobu nečokoládových cukrovinek, především pod značkami JOJO a BON PARI. Je též „domovem“ tradičních cukrovinek jako jsou HAŠLERKY s tradicí, sahající do roku 1920, či LENTILKY, jejichž původ lze sledovat až do roku 1907.

Za uplynulých 20 let v rámci Nestlé prošel závod výraznou modernizací. Investice dosahovaly až stovek milionů korun ročně – například za 150 milionů Kč byla spuštěna v létě t.r. nová moderní linka na výrobu želatinových výrobků. Tato investice rozšířila kapacitu závodu a posílila exportní konkurenceschopnost. Na 500 pracovníků závodu vyrobí denně až 60 tun potravin. Více než polovina výroby je určena na export do řady zemí: od Slovenska přes Polsko a Rusko až po Británii, USA a Austrálii. Závod je držitelem kombinované certifikace ISO řady 9000, 14000, 22000 a OHSAS 18000, potvrzujících vysoký standard řízení kvality, ochrany životního prostředí, bezpečnosti výrobků a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Kneislovu živnost na výrobu tzv. kandytů ‐ tvrdých bonbonů – zaregistrovali 30.11.1863 na tehdejším okresním úřadě města Holešova. Již v roce 1912 byl jako ochranná známka zaregistrován název SFINX a logo s motivem egyptské sfingy. Tato značka se objevovala často v rozmanité produkci Kneislova závodu. V roce 1949 byla populární značka SFINX vybrána jako název celého závodu. Od počátku 90. let se stal závod součástí společnosti Nestlé, která v roce 1992 vstoupila jako strategický investor do tuzemské výroby cukrovinek.

1863 Philipp Kneisl nechává na obecním úřadě v Holešově zaprotokolovat svoji žívnost na tovární výrobu kandytů. V továrničce a krámku v dnešní Palackého ulici pracovalo okolo 20 zaměstnanců. Vyrábí kandytové zboží, zejména oblíbené cukrové špalky, karamelové zboží, proslazované ovoce, marmelády, kuličky z arabské gumy, bylinné, ovocné a peprmátové bonbony, furé, ústenkové pastilky… Zakladatel podniku roku 1883 umírá a podnik vede vdova Alžběta. Roku 1900 jej předává synů, Rudolfovi a Philippovi.

1906 Začátek výroby čokoládového zboží na nově nakoupených strojích. Tabulkový sortimet doplňují vánoční kolekce a dutá vajíčka. Dále se vyrábějí také kávové speciality, kakao, želatinové výrobky, karamely, zdravotní bonbony proti kašli a nachlazení. Nákupem dražovacích kotlů začíná výroba předchůdců lentilek – cukrem obalené čokoládové čočky a fazole.

1910 Dokončení nové továrny na polích při Všetulích

1912 Philipp Kneisl vyplácí svého bratra a stává se jediným majitelem. S firmou Stich vybuduje v Brumovicích u Opavy závod na výrobu Oplatků a z těchto polotovarů a své čokolády vyrábí ve Všetulích další zboží – neapolitánky, dezerty, dortíčky. Registrace první ochranné známky se sfingou.V továrně pracuje okolo 200 zaměstnanců a při příležitosti 50. výročí o rok později je jí propůjčen titul Císařsko-královská privilegovaná továrna.

1923 Dokončení přístavby 4. patra, které zaujme vlastní kartonárna, nová balírny a rozšířená dražovna.

1934 Nová obchodní strategie se zaměřuje na prodej ve 40 vlastních prodejnách.

1945 Rodina Kneislů byla odsunuta a, továrna pověřena národní zprávou, následně v roce 1948 znárodněna.

1949 Vzniká národní podnik Sfinx. Za rok je v rámci reorganizace zrušen a stává se součástí Jihomoravských čokoládoven Rohatec. V roce 1953 se opět osamostatňuje.

1963 Ministerstvo potravinářského průmyslu rozhoduje, že Sfinx Holešov se stane největším závodem zaměřeným na výrobu nečokoládových cukrovinek v tehdejším Československu. Následuje přestavba továrny, modernizace linek. V roce 1982 se instaluje linka na lité kandyty.

1992 V rámci privatizace podniku Čokoládovny a.s. se stává novým vlastníkem společnost Copart, kterou založily firmy Nestlé a BSN (Danone). V roce 1999 dojde k rozdělení této společnosti a závod Sfinx Holešov je ve výhradní správě společnosti Nestlé.

Kontakt:

Martin Walter, Corporate Affairs Manager [email protected] Tel: +420 261 322 976

Tisková zpráva