Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nerady ryby a zeleninu, nesnídají, to jsou stravovací zlozvyky dětí

Zpět na Tiskové Zprávy
Praha,
Oct 10, 2018

Jaké mají děti ve věku mezi deseti a patnácti lety stravovací návyky? Každé desáté dítě tvrdí, že pro něj jídlo během dne není vůbec důležité, třetina pak údajně nepřemýšlí nad tím, co jí. Průzkum také ukázal, že zhruba deset procent dětí nikdy nejí s rodiči, pravidelně se s rodiči stravuje 42 procent dětí. Průzkum realizovala společnost Nestlé pro program Nestlé pro zdraví dětí zaměřujícího se na vzdělávání dětí ve vyváženém životním stylu.

Dotazování na třiceti školách v Praze, Ústeckém, Zlínském, Libereckém a Středočeském kraji mezi 1 862 dětmi prováděli lektoři startupu Edhance, který je již čtvrtým rokem partnerem společnosti Nestlé starající se o tvorbu digitálního vzdělávacího obsahu a jeho šíření na základních školách.

“Průzkumem jsme si chtěli ověřit, jaké mají děti povědomí o zdravém životním stylu a jaké mají stravovací návyky. Bohužel se potvrdilo, že většina nemá představu, co znamená vyvážená  a pestrá strava, jak potraviny ovlivňují fungování lidského těla a mnoho dalších souvislostí mezi stravou a fyzickou a psychickou kondicí jsou pro děti velkou neznámou. Zároveň jsme průzkum realizovali, abychom mohli v budoucnu vyhodnocovat, do jaké míry program „Nestlé pro zdraví dětí” změnilo informovanost a chování dětí,” vysvětluje Martina Šilhánová, CSV/CSR manažerka Nestlé Česko.

“Škola je vedle rodiny takřka jedinou autoritou, která může ovlivnit stravovací návyky dětí. Důležitý je ovšem přístup a kvalita obsahu, která dětem vysvětlí jednotlivé zákonitosti zdravého životního stylu. Zamýšlíme se tak velmi do hloubky nad tím, v jaké formě dětem informace předávat, aby pro ně byly v jejich věku pochopitelné, aplikovatelné a ve výsledku změnily jejich návyky,” popisuje formu výuky Pavel Popluhar, spoluzakladatel a CEO Edhance.

Šestina dětí nesnídá, 17 procent nikdy s rodiči doma nevařilo
Z výzkumu vyplynulo, že 49 % dotazovaných dětí se stravuje s rodiči nepravidelně a téměř 10 % dětí se s nimi u společného stolu vůbec nepotkává. “Během společného kontaktu při vaření s rodiči děti získávají důležité informace o pestré stravě a vhodných potravinách. Více než třetina dětí s rodiči doma společně nevaří a téměř polovina jenom občas. Data také ukazují, že již asi neplatí, že se rodina potká v klidu u večeře, což určitě nepomáhá podporovat vhodné stravovací návyky dětí,“ doplňuje Šilhánová z Nestlé. Podobný trend je vidět také v případě snídaní, kdy denně snídá 54 procent dětí a každé šesté dítě nesnídá vůbec. Ke snídani si nejčastěji vybírají cereálie a müsli (64 %), obložený chléb (43 %), ovoce a zeleninu (34 %) a sladké pečivo (26 %).

Děti jí překvapivě celkem pravidelně, nesnáší ryby a některé i zeleninu
Vhodně rozvržený jídelníček dětí je důležitý pro správné rozložení energie během dne  a pro udržení  jejich pozornosti během vyučovacích hodin. Výzkum odhalil, že více jak polovina dětí jí správně několikrát denně, a to 5x nebo 6x a pouze šestina dětí si najde čas na jídlo jen 3x denně. Vyvážená a pestrá strava souvisí s psychickou i fyzickou rovnováhou. Výzkum odhalil, že 44 % dětí jí nerado ryby, méně než čtvrtina dětí nemá rádo vše, co nezná a 1 dítě z 10 nejí zeleninu.

“S výukovými materiály Nestlé pro zdraví dětí jsme na českých školách od roku 2015 a proškolili jsme téměř 90 000 dětí. Obsah materiálů byl připraven ve spolupráci se Společností pro výživu tak, aby odpovídal odborně, ale také oslovil naše specifické stravovací návyky v české republice. Programu byla v roce 2016 udělena také záštita MŠMT. Dopad našeho výukového programu, ale i žádoucí zlepšování stravovacích zvyklostí žáků pravidelně ověřujeme a vyhodnocujeme. Díky komunikaci s dětmi i pedagogy  můžeme neustále program vylepšovat a dále rozvíjet podle potřeb,”doplňujeMartina Šilhánová, CSV/CSR manažerka Nestlé Česko.Cílem vzdělávacího programu “Nestlé pro zdraví dětí” je změnit stravovací návyky dětí a jejich přístup ke zdravému životnímu stylu. Pedagogové od lektorů získají během jejich návštěv výukové materiály, díky kterým mohou tématiku vyváženého životního stylu dětem prezentovat atraktivně. Výukové aplikace doplňují vždy didaktické manuály, které jsou připravené tak, aby byly plné zábavy a zajímavých informací. Lektorské aktivity u projektu mají především bořit bariéry a zbytečné obavy pedagogů z digitálních aplikací pro interaktivní tabule a zároveň mohou inspirovat, jak téma  zdravého životního stylu může učitel uchopit.

“Podle našich zkušeností je pro děti mnohem atraktivnější výuka s použitím moderních technologií, které používají během svých volnočasových aktivit. Studenta, který se denně pohybuje v prostředí počítačových her, jen stěží zaujme zastaralá učebnice nebo amatérská powerpointová prezentace. Během praxe jsme si také ověřili, že doplněním pohybových aktivit lépe udržíme zájem a pozornost dětí,” říkáLukáš Rejchrt, kreativní ředitel Edhance.

Kontakt pro média:
Robert Kičina, manažer pro korporátní komunikaci, [email protected], +420 724 420 148

NESTLÉ je přední světovou potravinářskou firmou. Posláním Nestlé je zvyšovat kvalitu života a přispívat ke zdravější budoucnosti. Podnikání Nestlé se celosvětově řídí konceptem tzv. vytváření sdílené hodnoty (Creating Shared Value), který vyjadřuje základní přístup Nestlé ke společenské odpovědnosti firem. Vychází z myšlenky, že pro dlouhodobou úspěšnost podnikání je nezbytné, aby přinášelo hodnotu nejen vlastním akcionářům, ale také společnosti, ve které působí. Hlavními prioritami jsou oblasti: výživa, voda a mladí lidé. Vzděláváme děti v edukačním programu Nestlé pro zdraví dětí, podporujeme projekty mladých lidí v Soutěži pro vodu a pro mladé lidi vytváříme příležitosti do startu kariéry v Nestlé needs YOUth. Jsme také zakládajícími členy Aliance pro mladé, která sdružuje firmy s programy podporujícími zaměstnávání mladých lidí. Více o našich programech a iniciativách na www.nestle.cz.

Edhance přináší školám digitální vzdělávací obsah s využitím jejich stávajících technických možností. Cílem společnosti je modernizovat výuku ve školách v České republice kombinací atraktivních technologií, spolupráce se zkušenými lektory a přípravy výukových programů, které ve školních osnovách často nemají dostatečný prostor. Studenti se díky Edhance seznamují například se základy finanční gramotnosti, zdravého životního stylu u projektu “Nestlé pro zdraví dětí”, přípravy k obraně státu nebo uplatnění na trhu práce budoucnosti. Programy jsou školám dostupné zdarma. Nad rámec edukativního obsahu stojí Edhance za sérií workshopů TalkEd, v rámci které inspiruje pedagogy i zřizovatele škol k přípravě studentů na reálný život ve 21. století.

Tisková zpráva

Article Type