Sort results by
Sort results by

Nestlé zamezí vzniku transmastných kyselin ve výrobě potravin a nápojů

Zpět na Tiskové Zprávy
Praha,

Společnost Nestlé reviduje svoji politiku v oblasti transmastných kyselin. Do konce roku 2016 hodlá definitivně zamezit jejich vzniku při výrobě všech potravin a nápojů. Společnost již od roku 1999 systematicky snižuje obsah těchto látek ve svých produktech. Činí tak v souladu s doporučeními Světové zdravotnické organizace (WHO) i dalších nadnárodních autorit. Většina transmastných kyselin v běžném jídelníčku pochází z potravin obsahujících průmyslově zpracovávané tuky.

„Uvědomujeme si negativní dopad transmastných kyselin pocházejících z částečně ztužených tuků. Množství vědeckých studií prokázalo jejich nepříznivý vliv na zdraví. Do konce roku 2016 proto dojde k eliminaci vzniku těchto látek v našich produktech, současně se zachováním bezpečnosti, kvality a chuti sortimentu Nestlé. Tento cíl je v souladu s naším posláním přispívat k vysoké kvalitě života spotřebitelů prostřednictvím nabídky zdravějších a chutnějších potravin,‟ přibližuje uvažování společnosti Torben Emborg, generální ředitel Nestlé Česko a Slovensko.

Postoj Nestlé jako reakce na globální iniciativy

Nestlé svým rozhodnutím reaguje na globální výzvu WHO i dalších autorit na poli zdravotnictví a výživy. Světová zdravotnická organizace ve své zářijové zprávě pro Evropu doporučuje, aby maximálně jedno procento kalorií v naší stravě pocházelo z transmastných kyselin (TFA). Podobný postoj zaujímá také Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA). Například USA nebo některé členské země Evropské unie již přijaly zákonná opatření na omezení limitu na 2 g průmyslově vyráběných TFA na 100 g celkového obsahu tuku v potravině. Společnost Nestlé se jako přední světová společnost v oblasti výživy, zdraví a vyváženého životního stylu aktivně zasazuje rovněž o legislativní úpravu těchto doporučení.

Co jsou transmastné kyseliny

Malé množství těchto látek se přirozeně vyskytuje v masných a mléčných výrobcích. Mnohem více jich však konzumujeme prostřednictvím potravin obsahujících částečně ztužené tuky. Ke ztužování tuků dochází za účelem dosažení požadované struktury a prodloužené trvanlivosti potravin. Transmastné kyseliny zvyšují hladinu nízkodenzitního lipoproteinu, jinak označovaného jako zlý/špatný cholesterol. Jejich konzumace zvyšuje riziko výskytu nemocí kardiovaskulárního systému. 

Tisková zpráva