Sort by
Sort by

Nestlé výrazně snížilo spotřebu vody a omezuje plastový odpad

Zpět na Tiskové Zprávy
Praha,

Odhodlání minimalizovat dopad na životní prostředí nebylo v Nestlé nikdy větší než v současnosti. Při příležitosti Světového dne vody prezentovala společnost své projekty podporující udržitelnost a jejich výsledky přímo v továrně Zora v Olomouci. V uplynulých 8 letech se jí zde podařilo snížit spotřebu vody o celkových 65 %. Závod Zora má zároveň vynikající výchozí pozici pro přechod na plně recyklovatelné obaly do roku 2025. V současné době je možné recyklovat 60 % obalů výrobků ze Zory.

„Ochrana životního prostředí je jednou z třech globálních priorit naší společnosti. Jako největší potravinářská firma na světě si uvědomujeme svou zodpovědnost a klademe důraz na environmentálně udržitelné podnikání,“ říká Vratislav Janda, ředitel pro korporátní záležitosti Nestlé Česko a Slovensko a dodává: „Nestlé má propracovaný systém monitoringu plnění svých environmentálních závazků, ať už jde o snižování spotřeby vody a energií, emisí CO2 nebo úpravy obalů tak, aby po roce 2025 žádný z nich neskončil na skládce.“

Snižování spotřeby vody

Společnost Nestlé zastává názor, že každý má právo na čistou a bezpečnou vodu k pití a pro zajištění základní hygienických potřeb. Zároveň vnímá rostoucí riziko jejího nedostatku, jenž ohrožuje každý kontinent. Z tohoto důvodu vznikl program Caring for Water zaměřený na komplexní nakládání a péči o vodu a vodní zdroje. Jedním z jeho hlavních cílů je snížení spotřeby pitné vody v závodech do roku 2020 o 40 % oproti roku 2010. Už v loňském roce dosahovala průměrná úspora vody v závodech Nestlé v České a Slovenské republice 49 %. Závod Zora Olomouc snížil spotřebu vody až o 65 % a to zejména díky náhradě průběžného vodního chlazení recirkulací vody.

V rámci snahy o snížení spotřeby vody se společnost také v České republice dlouhodobě věnuje projektu Soutěž o vodu, který dává příležitost mladým profesionálům řešit reálné problémy s vodou a vodním hospodářstvím. Soutěž o vodu organizuje Nadace Partnerství a probíhá pod záštitou Ministerstva životního prostředí ČR. Od roku 2012 proběhlo celkem 6 ročníků se zapojením 190 soutěžících, kterým bylo uděleno 35 ocenění. V prvních letech bylo hlavním zadáním soutěže vyřešit problémy týkající se protipovodňových opatření, v současné době je hlavní výzvou sucho a zadržování vody v krajině.

Boj proti plastovému odpadu

„Problémy s plastovým odpadem považujeme za jedno z největších environmentálních rizik současnosti a jako největší potravinářská firma na světě chceme být součástí jeho řešení. Proto jsme v loňském roce ohlásili globální závazky omezující vznik plastového odpadu a přechod na recyklovatelné nebo znovupoužitelné obaly,“ doplnil Janda.

Nástroje na dosažení těchto cílů jsou optimalizace balení výrobků, v rámci které dojde ke snížení spotřeby obalů o 140 000 tun do roku 2020, zákaz používání nerecyklovatelných obalů, či eliminace kombinovaných obalových materiálů, jako jsou například kombinace plastu a papíru. Hlavním cílem je zavedení výhradně recyklovatelných či znovupoužitelných obalů na všechny výrobky Nestlé do roku 2025. Tomu se věnuje výzkum a vývoj nových obalů v Institutu pro vývoj obalů, který Nestlé založilo na konci minulého roku ve švýcarském Lausanne.

V závodech Nestlé v Česku a na Slovensku se v roce 2018 podařilo dosáhnout snížení spotřeby obalů o 45 tun. V letošním roce je plánovaná úspora dalších 49 tun. V závodě Zora Olomouc byl například nahrazen kartón používaný na balení Studentské pečetě, čímž došlo k roční úspoře 25 tun vlnité lepenky. Dále došlo ke snížení tloušťky plastového obalu ORION čokolády na vaření a tím byla snížena spotřeba polypropylénu o dvě tuny. V případě tyčinek Milkybar bude změněn kombinovaný obal na polypropylénový a u bonboniér dojde k náhradě plastové mikrovložky za papírovou. Analýza recyklovatelnosti obalů používaných v závodě ukázala, že už dnes je 60 % používaných obalů recyklovatelných a dalších 34 % připravených na recyklaci. Pouhých 6 % z nich je nerecyklovatelných a musí být nahrazeny.

V boji proti plastovému odpadu Nestlé postupně odstraňuje také jednorázové plasty ve všech svých prostorech. V pražské centrále společnosti se podařilo odstranit používání jednorázových plastů už od ledna letošního roku. Postupně k tomu dochází ve všech závodech, např. v továrně Zora Olomouc se jednorázové plastové kelímky nahrazují kovovými, plastové tašky papírovými a jednorázové plastové příbory a míchátka na kávu dřevěnými.

Od roku 2013 Nestlé ze svých závodů v Česku a na Slovensku nevyváží žádný plastový ani jiný odpad na skládky, ale recykluje ho či energeticky využívá. 

Kontakt pro média:
Robert Kičina, manažer pro korporátní komunikaci, [email protected], +420 724 420 148