Sort by
Sort by

Nestlé sníží emise a nabídne uhlíkově neutrální značky

Nestlé sníží emise a nabídne uhlíkově neutrální značky
Zpět na Tiskové Zprávy
Praha

Nestlé mění způsob svého fungování a získávání surovin s cílem dosáhnout nulových čistých emisí do roku 2050. V následujících pěti letech investuje do snižování emisí přibližně 76 mld. Kč. Zaměří se především na podporu regenerativního zemědělství, jelikož až ⅔ emisí skleníkových plynů Nestlé vzniká při pěstování plodin, které společnost zpracovává. V Česku a na Slovensku se Nestlé soustředí na využívání zelené elektrické energie, snižování uhlíkové stopy svých značek a omezení plastového odpadu.

Klimatická změna má zásadní vliv na zemědělskou produkci a výrobu potravin. S cílem snížit negativní dopady změny klimatu se Nestlé zavázalo snížit do roku 2030 emise CO₂ o polovinu a dosáhnout nulových čistých emisí do roku 2050. Společnost zásadně sníží emise vznikající v činnostech od pěstování surovin po konečnou spotřebu potravin. Zároveň podpoří projekty, které sníží emise z atmosféry jejich vstřebáváním do půdy nebo stromů.

„Jako největší výrobce potravin a nápojů na světě cítíme svou odpovědnost v boji proti klimatickým změnám. Chceme být lídrem potravinářského průmyslu v cestě k nulovým čistým emisím. Ve střední a východní Evropě máme silnou výrobní základnu a dodáváme potraviny 70 milionům spotřebitelů. Naši přítomnost v tomto regionu využijeme na rozšíření postupů regenerativního zemědělství u místních farmářů, přejdeme na zelenou elektřinu a podpoříme ekologickou dopravu, aby se naše činnosti staly udržitelnějšími. Zároveň rozšíříme nabídku uhlíkově neutrálních značek, abychom zákazníkům umožnili žít zdravěji a ekologičtěji,“ říká Michiel Kernkamp, generální ředitel Nestlé pro střední a východní Evropu.

Nesprávným zacházením přišla planeta už o jednu třetinu orné půdy. Nestlé chce tento trend zvrátit a s pomocí svých 500 000 přímých a 4,5 milionu nepřímých dodavatelů rozvíjet postupy regenerativního zemědělství. Méně intenzivní obdělávání půdy, omezení či vyloučení pesticidů, střídání plodin, výsadba mezí a živých plotů, nebo trvalé pokrytí půdy zbytky úrody na polích pomůže ucelit vrstvy půdy, zvýší její schopnost zadržovat vodu a CO₂ a zlepší její zdraví a celkovou úrodnost. Pilotní projekt už proběhl ve Francii a Velké Británii a další země budou následovat. Cílem Nestlé je do roku 2030 získávat z regenerativního zemědělství 50 % klíčových potravin.

Nulových čistých emisí plánuje Nestlé dosáhnout i při získávání a zpracování mléka. Pilotní projekty realizuje na 220 farmách ve Švýcarsku a Velké Británii. Díky používání většího množství lokálního krmiva, delšímu chovu krav a lepším veterinárním postupům došlo k měřitelnému snížení emisí CO₂ ve sledovaných chovech.

Kakao a káva jsou dvě klíčové ingredience, které Nestlé používá u mnoha svých produktů v regionu. Do roku 2025 chce dokončit iniciativu, aby tyto suroviny získávala výhradně z neodlesněných území. Za tímto účelem společnost spolupracuje se zemědělci, monitoruje citlivé území přes satelitní a radarový systém a vypracovalo ambiciózní plán zalesňování, v rámci kterého vysadí do roku 2030 nejméně 20 milionů stromů každý rok v oblastech, kde získává suroviny.

Snižování emisí v Česku a na Slovensku

V Česku a na Slovensku se Nestlé zaměří na zelenou elektřinu, změnu obalů svých výrobků a také podporu výrobků s nižší uhlíkovou stopou. Přechod na elektřinu z obnovitelných zdrojů v lokálních závodech vedlo ke snížení emisí z průměrných 357 CO₂eq. na tunu výroby na 120 kg, což představuje snížení o 66 %. Jen tato změna sama o sobě vede k úspoře přibližně 15 000 tun CO₂ ročně.

Důležitou součástí plánů Nestlé je podpora uhlíkově neutrálních značek a rozšíření nabídky udržitelných potravin pro spotřebitele, kteří chtějí vést zdravější a ekologičtější život. Společnost zvyšuje nabídku rostlinných potravin a nápojů. Například rostlinný Sensational Burger od značky Garden Gourmet má přibližně o 80 % menší uhlíkovou stopu než klasický hovězí burger a má hodnocení Nutri-Score „A“. Vyrábí se v českém závodě Nestlé v Krupce. Značka Garden Gourmet má ambici stát se uhlíkově neutrální do konce roku 2022. V nedávné reklamní kampani vyzývala spotřebitele, aby se stali tzv. planetariány a byli ve svém chování a stravování ohleduplnější k planetě. Další známou značkou s ambicí dosáhnout uhlíkové neutrality v budoucím roce je prémiová káva Nespresso. Z lokálních značek o zásadní snížení ekologické stopy usiluje také např. značka čokolád a čokoládových tyčinek Orion, na jejichž výrobu je využívána zelená elektřina. Značka zároveň zvyšuje podíl kakaa získaného udržitelným způsobem v programu Nestlé Cocoa Plan a certifikovaného organizací Rainforest Alliance.

Dosáhnutí nulových emisí nebude možné bez zavedení trvale udržitelných obalů. Proto Nestlé mění obaly, používá v nich více recyklované složky, testuje bezobalový prodej anebo znovupoužitelné obaly. Pro tento účel od začátku roku 2020 postupně investuje přibližně 47,5 miliardy Kč. V Česku a na Slovensku změna obalů povede k snížení plastového odpadu o 50 tun ročně. Například u tyčinek YES! anebo prémiových bujónech Maggi nahradilo Nestlé plastové a kombinované obaly papírem. U dětské výživy nahrazuje plastové odměrky bioplasty a kombinované obaly Maggi nahrazuje lépe recyklovatelnými jednosložkovými materiály. Cílem Nestlé je snížit do roku 2025 spotřebu nových plastů o třetinu a dosáhnout plné recyklovatelnosti obalů. K dnešnímu dni je recyklovatelných 87 % obalů Nestlé.


Kontakt pro média:
Robert Kičina, manažer pro korporátní komunikaci, [email protected], +420 724 420 148


Nestlé je největším výrobcem potravin a nápojů na světě. Podniká v 189 zemích světa, zaměstnává 328 000 zaměstnanců. Posláním Nestlé je zvyšovat kvalitu života a přispívat ke zdravější budoucnosti. Nestlé nabízí široké portfolio výrobků a služeb pro lidi i jejich domácí mazlíčky. Jedná se o více než 2 000 značek, od globálních ikon jako je Nescafé nebo Nespresso až k místním značkám. Základem podnikání Nestlé je strategie rozvoje výživy, zdraví a vyváženého životního stylu. Společnost byla založena před více jak 150 lety ve švýcarském Vevey, kde dodnes sídlí. V Česku Nestlé vyrábí ve svých závodech ZORA Olomouc a SFINX Holešov cukrovinky pod značkami Orion, Kofila, Margot, BonPari, JOJO atd. a v závodě TIVALL Krupka chlazené a mražené vegetariánské pokrmy pod značkou Garden Gourmet. Na Slovensku v závodě Carpathia Prievidza vyrábí široký sortiment kulinářských výrobků pod značkami Maggi a Carpathia. Více na www.nestle.cz.

Zpět na začátek