Sort by
Sort by

Nestlé přidává aktivity v boji proti plastovému odpadu

Zpět na Tiskové Zprávy
Praha,

Nestlé představilo širší koncepci aktivit, jak naplnit závazek z dubna 2018, kterým je přechod na plně recyklovatelné nebo znovu použitelné obaly do roku 2025 s důrazem na předcházení plastovému odpadu.

Generální ředitel Nestlé Mark Schneider v této souvislosti uvedl: „Ačkoli prosazujeme recyklaci všude, kde je to možné, samotná recyklace není dostatečná v boji proti plastovému odpadu. Zkoumáme každou možnost, jak snížit množství plastového odpadu. Věříme v potenciál recyklovatelných a kompostovatelných materiálů na bázi papíru a bio degradovatelných polymerů, obzvlášť tam, kde chybí infrastruktura na recyklaci. Snažíme se také zapojovat spotřebitele, naše obchodní partnery a všechny zaměstnance Nestlé, abychom společnými silami přispěli k řešení tohoto problému. Máme zájem být lídrem v boji proti plastovému odpadu.“

Boj proti plastovému odpadu si vyžaduje koordinovaný přístup. Nestlé se v následujícím období zaměří na realizaci konkrétních aktivit ve třech definovaných kategoriích, kterými jsou: zkoumání alternativních materiálů, vytváření bezodpadové budoucnosti a podpora nového chování.

Zkoumání alternativních materiálů

 • V prosinci 2018 Nestlé založilo vlastní Institut pro vývoj obalů s cílem vyvíjet nové ekologicky udržitelné obalové materiály.
 • Mezi roky 2020 a 2025 Nestlé přestane používat všechny plasty, které nejsou recyklovatelné, resp. jsou těžko recyklovatelné a nahradí je alternativními obalovými materiály.
 • Od února 2019 začne Nestlé postupně nahrazovat plastová brčka těmi z alternativních materiálů, např. papíru, a začne měnit také design výrobků s cílem snížit množství odpadu.
 • V prvním čtvrtletí roku 2019 začne Nestlé nahrazovat plastový obal Nesquiku papírovým, v druhé polovině roku proběhne stejná změna obalů tyčinek YES! Na bez plastové balení přejdou do roku 2020 také Smarties a Milo.
 • Nestlé Waters zvýší podíl recyklátu v PET lahvích v průměru na 35 % do roku 2025, přičemž v USA a v Evropě má podíl recyklátu v lahvích dosáhnout až 50 %.
 • Pro regiony, kde není rozvinutá infrastruktura na recyklaci, zkoumá Nestlé Institut pro vývoj obalů nové materiály na bázi papíru a rozložitelných polymerů.
 • Nestlé vytvořilo globální partnerství s Danimer Scientific s cílem vyvinou v moři rozložitelné a recyklovatelné lahve. Danimer Scientific zkoumá možnosti, jak vyrábět plastové produkty udržitelným a vůči přírodě šetrnějším způsobem.
 • Nestlé zároveň vytvořilo partnerství s PureCycle Technologie za účelem výroby recyklovaného polypropylenu pro potravinářské účely. Ten se používá na balení potravin na táckách, kelímky, misky či láhve.

 

Vytváření bezodpadové budoucnosti

 • Nad rámec uvedených závazků a aktivit má Nestlé dlouhodobou ambici zabránit vyhazování plastů do přírody. To pomůže zamezit hromadění plastového odpadu v přírodě a dosáhnout plastové neutrality.
 • Plastový odpad v oceánech způsobuje vážné environmentální škody v Indonésii a dalších zemích Jihovýchodní Asie. Nestlé se jako první potravinářská společnost připojila k iniciativě Project STOP, která byla spuštěná v Indonésii v roce 2017 a jejíž cílem je omezit pronikání plastového odpadu do oceánů vytvářením udržitelných a nízkonákladových odpadových systémů v uvedeném regionu.

 

Podpora nového chování

Boj proti plastovému odpadu si žádá změnu chování každého z nás. Nestlé je odhodlané jít příkladem a dosáhnout zásadní a dlouhodobé změny chování.

 • Nestlé po celém světě odstraní ze svých 4 200 provozů jednorázové plasty, které nejsou recyklovatelné a nahradí je buď recyklovatelnými nebo znovu použitelnými materiály a vybavením. Pro recyklovatelné odpady zabezpečí separovaný sběr a správné nakládání s jednotlivými druhy odpadu.
 • Zaměstnanci Nestlé po celém světě se zapojí do dobrovolnických projektů zaměřených na odstraňování odpadků z přírody a pobřeží.

 

Řešení problému s plastovým odpadem a snaha o nulovou environmentální stopu podnikání Nestlé je integrální součástí závazků společnosti vytvářet sdílené hodnoty pro akcionáře i společnost. Nestlé je připravené zrychlit implementaci aktivit v boji proti plastovému odpadu a veřejně o jejich průběhu informovat.

Kontakt pro média:
Robert Kičina, manažer pro korporátní komunikaci, [email protected], +420 724 420 148