Sort by
Sort by

Nestlé se přidalo k signatářům Charty diverzity

Zpět na Tiskové Zprávy
Praha

Diverzita a inkluze je jedním z pilířů firemní kultury Nestlé. Budování prostředí důvěry a respektu, které je otevřené každému nezávisle na pohlaví, rase, barvě pleti, národnosti, etnickém původu, náboženství, světovém názoru, zdravotním stavu, věku či sexuální orientaci, je přirozenou součástí fungování Nestlé. Společnost se proto nyní rozhodla veřejně prezentovat tuto svoji filozofii podpisem Charty diverzity, kterou v Česku již podepsalo téměř 70 zaměstnavatelů.

„Diverzita je přirozenou součástí naší firemní kultury. Naše značky jsou globální i lokální, a proto máme i globální a lokální týmy a tato pestrost je také zakódována v našich hodnotách, v respektu k rozmanitosti, pestrosti, k ostatním i sobě samým. Otevřená, tolerantní firemní kultura přispívá k přátelské a otevřené pracovní atmosféře a poskytuje bezpečný prostor pro nové nápady a růst,“ řekl Pavel Moravec ředitel HR&IS/IT Nestlé Česko a Slovensko.

Prokazatelné úspěchy dosahuje Nestlé v Česku a na Slovensku v gendrové rovnosti. V nejvyšším vedení má společnost stejný počet žen a mužů a v oblasti odměňování je shoda výše platů žen a mužů na úrovni 99,4 %. Flexibilní pracovní doba, zkrácené pracovní úvazky, mentoring pro ženy na manažerských pozicích, respektování genderové rovnosti nejen v odměňování ale také při plánovaní nástupnictví jsou hlavními pilíři Gender Balance Acceleration plánu. Jeho cílem je vytvářet inkluzivní prostředí pro rozvoj všech zaměstnanců při respektování jejich individuálních potřeb a slaďování pracovního a soukromého života.

V minulém roce Nestlé veřejně podpořilo LGBTI Standardy pro chování podniku od Organizace Spojených Národů (OSN). V této souvislosti společnost provedla kontrolu a revizi interních směrnic tak, aby nedocházelo k diskriminaci zaměstnanců. Ve většině případů mělo Nestlé tuto oblast pokrytou již před veřejnou podporou standardů OSN.

Podpis Charty diverzity neznamená pro Nestlé změnu filozofie řízení a rozvoje lidských zdrojů. Vyjadřuje závazek, že společnost bude pokračovat v rozvoji inkluzivního prostředí, které umožňuje podporovat rozvoj a využívání plného potenciálu všech talentů. Zároveň vysílá signál, že společnost považuje za samozřejmou povinnost jednat se všemi lidmi rovnocenně, podle stejných pravidel, a respektovat jejich osobní potřeby.

Zároveň bychom tímto krokem chtěli podpořit i další firmy, které zatím otálejí nebo váhají s podporou diverzity ve své společnosti, aby udělaly ten pomyslný krok a přispěly ke kultivaci pracovního prostředí a společenského vnímání různorodosti v České republice.

Evropská Charta diverzity, v níž se přední zaměstnavatelé hlásí k závazku rozvíjet všeobecně tolerantní pracovní prostředí, v Česku oficiálně odstartovala v roce 2014. Chartu podporuje Evropská komise (DG Justice) a v ČR byla uvedena pod záštitou MPSV a Úřadu vlády. Charta diverzity je dobrovolným závazkem firem, zaměstnavatelů nebo také měst, obcí či státních nebo veřejnoprávních institucí. V Evropě ji podepsalo již přes 10 000 zaměstnavatelů, což reprezentuje přibližně 15 milionu zaměstnanců. Charta vychází z předpokladu, že je v ekonomickém zájmu společností budovat firemní kulturu, která je profesně otevřena každému, nezávisle na pohlaví, rase, barvě pleti, národnosti, etnickém původu, náboženství, světovém názoru, zdravotním stavu, věku či sexuální orientaci. V ČR se k Chartě diverzity dosud připojilo – včetně nových signatářů – téměř 70 zaměstnavatelů, což představuje necelých 200 000 zaměstnanců. BpS – Byznys pro společnost je jako koordinátor Charty diverzity členem evropské platformy Chart diverzity, v níž se daří spolupracovat s členskými státy EU a s Evropskou komisí a rozvíjet přístup zaměstnavatelů k diverzitě a inkluzi na pracovišti.


Kontakt pro média:
Robert Kičina, manažer pro korporátní komunikaci, [email protected], +420 724 420 148


Nestlé je největším výrobcem potravin a nápojů na světě. Podniká v 189 zemích světa, zaměstnává 328 000 zaměstnanců. Posláním Nestlé je zvyšovat kvalitu života a přispívat ke zdravější budoucnosti. Nestlé nabízí široké portfolio výrobků a služeb pro lidi i jejich domácí mazlíčky. Jedná se o více než 2 000 značek, od globálních ikon jako je Nescafé nebo Nespresso až k místním značkám. Základem podnikání Nestlé je strategie rozvoje výživy, zdraví a vyváženého životního stylu. Společnost byla založena před více jak 150 lety ve švýcarském Vevey, kde dodnes sídlí. V Česku Nestlé vyrábí ve svých závodech ZORA Olomouc a SFINX Holešov cukrovinky pod značkami Orion, Kofila, Margot, BonPari, JOJO atd. a v závodě TIVALL Krupka chlazené a mražené vegetariánské pokrmy pod značkou Garden Gourmet. Na Slovensku v závodě Carpathia Prievidza vyrábí široký sortiment kulinářských výrobků pod značkami Maggi a Carpathia. Více na www.nestle.cz.

Zpět na začátek