Sort by
Sort by

Jak náročné je být rodičem v různých zemích světa?

První index rodičovství ukazuje rozdílné přístupy i problémy
Jak náročné je být rodičem v různých zemích světa?
Zpět na Tiskové Zprávy
Praha

Nestlé představilo výsledky unikátního průzkumu Indexu rodičovství z celého světa. Zpráva analyzuje názory 8 000 rodičů ze 16 zemí z Evropy, Afriky, Severní Ameriky, Jižní Ameriky a Asie. Studie byla provedena s cílem identifikovat problémy a tlaky, které mají v dnešní době největší dopad na rodiče. V rámci střední Evropy bylo do průzkumu zařazeno Polsko, kde rodiče vnímají potřebu větší finanční podpory a lepší zdravotní péče. Iniciátorem průzkumu byla společnost Nestlé, která implementuje výsledky studie v rámci svého závazku podporovat rodiny.

„Naše studie se pokouší identifikovat dominantní problémy rodičů po celém světě. Země vybrané do prvního vydání Indexu rodičovství představují rozmanitost kultur, sociálních norem, politických a ekonomických situací a geografických lokalit. Výsledky nám pomůžou pro správné nastavení našich závazků a aktivit, tak abychom efektivně pomáhali rodinám po celém světě,“ říká Robert Kičina, manažer korporátní komunikace pro Nestlé Česko a Slovensko.

Index rodičovství je první studie svého druhu zaměřená na globální zkušenosti s rodičovstvím. V rámci ní bylo zohledněno 11 faktorů ovlivňující životy rodičů po narození dítěte. Mezi zkoumanými faktory byly: psychický tlak, finanční odolnost, podpora pracovního života, faktor „bezproblémového dítěte“, fundamenty pro zdraví a pohodu, vstřícnost prostředí, sdílené rodičovství, důvěra rodičů, placená mateřská dovolená a HDP na obyvatele.

Ve Švédsku je to nejsnazší, v Polsku průměr

Dle indexu je Švédsko aktuálně nejvhodnějším místem pro výchovu dítěte. Získalo 75 z možných 100 bodů a před druhým místem, které patří Chile, je o 17 bodů. Na pomyslném bronzovém místě skončilo Německo. I přes nejlepší výsledky je pro rodiče ve Švédsku největší výzvou psychický tlak vytvářen společností nebo v samotných rodinách.

Ze zemí střední Evropy bylo do průzkumu zahrnuto pouze Polsko. Výsledkem s 50 body obsadilo 8. pozici za Indií a před Rumunskem. Jako největší výzvu vnímají polští rodiče potřebu větší podpory, a to zejména v oblasti zdravotní péče či z finančního hlediska.

Psychický tlak – vnitřní a vnější

Podle Indexu rodičovství je psychický tlak největší výzvou pro rodiče bez ohledu na to, kde se nacházejí. Částečně se jedná o interní tlak – kdy rodiče na jedné straně chtějí konat podle nejvyšších rodičovských standardů, ale často se cítí nepřipraveni na realitu toho, že jsou rodiči. Což má za následek nutnost dělat více kompromisů, než původně předpokládali.

Podpora pracovního života

V Německu, Švédsku, Polsku, Rumunsku a Velké Británii mají matky nejdelší mateřskou dovolenou. Ukazuje se však, že jeho délka není vždy shodná se spokojeností rodičů. Z těchto pěti zemí jsou s délkou mateřské dovolené spokojeny pouze ve Švédsku a Rumunsku. Nejméně spokojené rodiče bychom pak našli v Německu a Spojeném království.

Žebříček Nestlé Parenting Index
 

1. Švédsko 75*
2. Chile 58
3. Německo 56
4. Mexico 54
5. USA 52
6. Velká Británie 51
7. Indie 51
8. Polsko 50
9. Rumunsko 49
10. Španělsko 48
11. Saudská Arábie 46
12. Nigérie 44
13. Izrael 44
14. Filipíny 43
15. Brazílie 40
16. Čína 39

 

*počet bodů na škále od 0 do 100, kde 100 = ideální podmínky pro rodičovství

www.theparentingindex.com

Kontakt pro média:
Robert Kičina, manažer pro korporátní komunikaci, [email protected], +420 724 420 148

Zpět na začátek