Sort by
Sort by

Finanční výsledky roku 2012

Zpět na Tiskové Zprávy
Praha

Finanční rok 2012:
dobré výsledky skupiny Nestlé napříč všemi oblastmi podnikání

Vevey, 14.2.2013

Tržby Nestlé vzrostly o CHF 8.6 miliard neboli o 10.2%, na CHF 92.2 miliard. Organický růst byl 5.9%, opíral se o silný růst v posledních letech a skládal se z 3.1% reálného vnitřního růstu a z 2.8% růstu cen. Po letech záporného vlivu přinesly kurzové změny navýšení tržeb o 1.7% a akvizice, očištěné o odprodeje, přinesly dalších 2.6%.

 • Provozní zisk dosáhl CHF 14.0 miliard, o CHF 1.5 miliardy neboli o 11.8% více. Provozní zisková marže byla 15.2%, o 20 bazických bodů více, o 10 bazických bodů více ve stálých měnách.
 • Náklady na prodané výrobky klesly o 30 bazických bodů a distribuční náklady o 20 bazických bodů. Program Nestlé Continuous Excellence přinesl zvýšení efektivity o CHF 1.5 miliardy.
 • Zvýšili jsme marketingovou podporu našich značek a celkové marketingové náklady vzrostly o 30 bazických bodů.
 • Čistý zisk vzrostl o CHF 1.1 miliardy na CHF 10.6 miliardy a výnosy na akcii vrostly o 12.2% na CHF 3.33. Výnosy na akcii ve stálých měnách vzrostly o 7.5%.
 • Indikátor provozního cash flow vzrostl o CHF 5.6 miliardy na CHF 15.8 miliardy, což vyjadřuje především podstatné zlepšení v našem provozním kapitálu.

Paul Bulcke, generální ředitel Nestlé SA:

“V roce 2012 jsme splnili náš závazek: dosáhli jsme dobrých výsledků s širokým záběrem, který se opírá o ziskový růst minulých let. Přispěly k tomu všechny naše byznysy, ať již na rozvinutých nebo rozvíjejících se trzích. Naše strategie výživy, zdraví a zdravého životního stylu i nadále přinášela další výhody spotřebitelům, větší různorodost značek na trhu a našim akcionářům nárůst hodnoty. Naši lidé, tvořivě a inovativně, položili základy pro budoucí růst. Zvýšili jsme podporu našim značkám. Novými provozy v Indii a Číně jsme dále posílili naši globální síť vývoje a výzkumu. Rozvíjeli jsme Nestlé Health Science a získali společnost Wyeth Nutrition. Investovali jsme zodpovědně a udržitelně. Za neustálého snižování dopadu našeho byznysu na životní prostředí jsme rozvíjeli výrobu. I přes mnohé výzvy, které rok 2013 určitě přinese, očekáváme, že splníme Nestlé model, který spočívá v organickém růstu 5-6%, zlepšení ziskové marže a zisku na akcii ve stálých měnách.“

Přehled výsledků podnikání

 • Růst skupiny Nestlé se projevil napříč všemi kategoriemi a zeměpisnými zónami – dosáhl 5.9% organického růstu na americkém kontinentu, 2.4% v Evropě a 10.3% v Asii, Oceánii a Africe. Bez ohledu na výzvy, které představovalo obchodní prostředí ve vyspělém světě, přinesly inovace našich výrobků, systémů a cest vedoucích na trh organický růst 2.5%, na rozvíjejících se trzích jsme rostli o 11% a tržby tam dosáhly CHF 39.3 miliardy.
 • Podnikli jsme další kroky, abychom upevnili naši pozici důvěryhodného lídra v oblasti výživy, zdraví a zdravého životního stylu. Pokračovali jsme ve změnách receptur našich výrobků, aby byly zdravější a chutnější. Využili jsme rozsahu našich výzkumných a vývojových kapacit, abychom dodávali hodnotnou výživu a vyvíjeli řešení, která napomohou lidem při zvládání jejich nemocí spojených se stravováním. Pokračovali jsem v budování partnerství s organizacemi, které jsou aktivní v boji proti nepřenosným chorobám. Získali jsme Wyeth Nutrition a řadu nových kapacit pro společnost Nestlé Health Science. Otevřeli jsme výzkumný ústav Nestlé Institute of Health Sciences, doplnili jsme naše kapacity o dvě výzkumná a vývojová centra v Číně a jedno v Indii a otevřeli globální centrum pro klinické zkoušky ve Švýcarsku.

Evropská zóna

 • Tržby CHF 15.4 miliard, 1.8% organický růst, 1.1% reálný vnitřní růst; 15.7% provozní zisková marže, +10 bazických bodů. Zóna rostla jak v západní, tak ve střední a východní Evropě a prokázala, že i v náročném obchodním prostředí jsou příležitosti jak dosáhnout růstu vyššího než je průměr trhu, a rovněž podílů na trhu.
 • Pokračovali jsme v růstu v západní Evropě a udržovali tak tempo z předchozího roku. Tento růst byl poháněn kombinací silných inovací a přísného přístupu k efektivnosti. Umožnil evropské zóně zvýšit jak investice do značek, tak i marži. To by nám mělo umožnit udržet tempo růstu i v roce 2013. V Řecku a ve Španělsku byly obchodní podmínky mimořádně náročné, ale my jsme byli s to dosáhnout růstu. Rovněž jsme rostli ve Velké Británii, kde se nám podařil skutečný pokrok v rychle rostoucích prodejních kanálech - online, konvenience a v diskontu. Ve Francii jsme zvýšili tržní podíly ve většině kategorií. Napříč celou zónou bylo Nescafé Dolce Gusto klíčovým hybatelem růstu a rovněž Maggi se dařilo dobře na mnoha trzích. Výkonům v kategorii krmiv pro domácí miláčky, což je další klíčový tahoun růstu, se dařilo především díky prémiové kategorii, zvl. Felix, Gourmet, Proplan a Purina ONE.
 • Ve střední a východní Evropě jsme posílili naši konkurenceschopnou pozici v kávě a krmivech pro domácí miláčky při zvýšení našich kapacit v oblasti místní výroby a distribuce. V Rusku pokračovalo zlepšující se tempo výkonů. Káva Nescafé a naše portfolio zmrzliny a čokolády přispěly k dobrému reálnému vnitřnímu růstu. Další části regionu rovněž vykázaly dobré výkony.

Nestlé Nutrition

 • Tržby CHF 7.9 miliard, organický růst 6.7%, reálný vnitřní růst 3.0%; provozní zisková marže 19.2%, -80 bazických bodů. Rok 2012 byl dobrým rokem pro dětskou výživu, zvláště na rozvíjejících se trzích (vč. BRIC a Afriky) s dvojciferným růstem jak u kojenecké výživy, tak u příkrmů. Rovněž se podařilo dosáhnout růstu na vyspělých trzích bez ohledu na nízkou porodnost. Dobré výkony zaznamenaly zvl. trhy Francie a USA, kde došlo k nárůstu podílu na trhu. Mezi inovace patřilo pokračující globální uvádění na trh nové řady kojeneckých mlék proti kojeneckým kolikám, sáčků výživy Gerber a trvanlivých dětských jogurtů v USA. Akvizice Wyeth Nutrition, dokončená v listopadu, napomůže posílit naši kapacitu a postavení na trhu na klíčových rozvíjejících se trzích a zlepšit růstový profil našeho byznysu v oblasti výživy.

Další aktivity

 • Tržby v rozsahu CHF 13.9 miliard, organický růst 8.7%, reálný vnitřní růst 6.5%, provozní zisková marže 17.2%, +40 bazických bodů.
 • Divize Nestlé Professional dosáhla růstu na vyspělých trzích a dvouciferného růstu na rozvíjejících se trzích, k čemuž přispěly jak prodeje v gastronomii, tak nápojů. Byznys nápojů se těšil celkově dobrému růstu, především díky dvoucifernému růstu v systémových řešeních, kde tržby poprvé dosáhly 1 miliardy CHF. Nescafé Alegria je nyní na více než 60 trzích a Nescafé Milano na více než 30 a roste. Byznys potravin pro gastronomii rovněž přispěl k solidnímu růstu a opíral se o inovace sladkých i slaných chutí v nabízených řešeních v úzké spolupráci se zákazníky.
 • Nespresso opět podalo silný výkon a dosáhlo dvojciferného růstu. Společnost pokračovala v posilování postavení v Evropě a rychlým tempem rozšiřovala svou přítomnost v Asii, Tichomoří a v Americe. Mezi inovacemi bylo 5 nových káv Grand Cru a dva nové stroje Maestria a U. Síť butiků byla doplněna o 52 nově otevřených a přesáhla tak počet 300 ve 48 zemích. Členům Nespresso Clubu byly nabídnuty nové služby. Více než 2/3 nakupované surové kávy získávalo Nespresso prostřednictvím svého unikátního programu udržitelnosti a kvality AAA Sustainable Quality a dostálo svému závazku 75% záběru pro recyklaci o rok dříve, než bylo plánováno.
  Nestlé Health Science pokračovala v budování svých kapacit prostřednictvím investice do Accera a vytvořením joint venture se skupinou Chi-Med group, s názvem Nutrition Science Partners. Otevřeli jsme výzkumný ústav Nestlé Institute of Health Sciences. Portfoliu výrobků se dařilo bez ohledu na výzvy, jimž muselo čelit na některých trzích v jižní Evropě postižené změnami ve způsobu úhrad. Skupiny Aging Medical Care a Critical Care and Surgery měly prospěch z inovací a uvedení výrobků na trh.
 • Cereal Partners Worldwide dosáhla dvouciferného růstu na rozvíjejících se trzích, což vyrovnalo slabou dynamiku této kategorie na vyspělých trzích. Změna uspořádání Beverage Partners Worldwide byla dokončena. Farmaceutické joint ventures, Galderma a Laboratoires innéov, společně dosáhly růstu v prostředku jednociferného pásma.

Kontakty
Média Robin Tickle Tel.: +41 21 924 22 00
Investoři Roddy Child-Villiers Tel.: +41 21 924 36 22
Nestlé Česko/Slovensko Martin Walter Tel.: +420 724 420 976

Tisková zpráva

Pozn.: Tento text je pracovní překlad – výběr z anglického originálu. Plný text v originále je k dispozici na: http://www.nestle.com/asset-library/documents/library/events/2012-full-year-results/press_release_en.pdf