Sort by
Sort by

Komunikace

Naši komunikační experti informují, jak naše společnost a produkty pomáhají utvářet šťastnější a zdravější budoucnost pro lidi, komunity a celou planetu.

Hovoříme k širokému spektru publika včetně médií, nevládních organizací, mezinárodních organizací, zaměstnanců, spotřebitelů a širší veřejnosti.

office-discussion-wide
 • Vztahy s médii
  Budete hlasem společnosti, odpovědným za vztahy s digitálními, vysílacími a tištěnými médii.
 • Veřejné záležitosti
  Budete budovat a udržovat vztahy s externími zainteresovanými stranami a zastupovat zájmy společnosti u široké řady veřejnosti.
 • Digitální komunikace
  Budete vyvíjet komunikační strategie a obsah v digitálních a sociálních médiích.
 • Interní komunikace
  Vaše práce pomůže motivovat zaměstnance a činit je hrdými na to, že pracují v Nestlé.

Koho hledáme

Hledáme lidi, kteří jsou schopni pracovat na více projektech zároveň, a to v neustále se měnícím pracovním prostředí.

Budete týmovým hráčem odolným vůči stresu, který dokáže budovat vztahy se širokou škálou zainteresovaných stran.
Koho hledáme

Inspirativní výzvy, globální dopad a smysluplná práce – to jsou některé z důvodů, proč je každý den v Nestlé jiný. Neustále rozvíjím klíčové dovednosti, dělám co mě baví a tvořím přidanou hodnotu ve všem, na čem pracuji.

Neil
Neil
Aktuální příležitosti