Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Komunikace

Náš tým je vyslancem firemní značky a přispívá k budování příznivého veřejného obrazu o naší společnosti. Oddělení korporátních záležitostí zodpovídá za to, aby byly externí, ale i interní zprávy doručeny správným adresátům. Sleduje megatrendy, čelí výzvám, buduje korporátní identitu a respektuje veřejný zájem.  

Vztahy s médii: jsme hlasem společnosti Nestlé, komunikujeme s online, rozhlasovými a tištěnými médii. 

Veřejné záležitosti: budujeme vztahy s externími zainteresovanými subjekty a naším cílem je zajistit rozvoj strategií reagujících na společenské změny. 

Obsahová a digitální komunikace: spravujeme firemní a webové stránky a kanály sociálních sítí, které každý den oslovují miliony spotřebitelů. 

Interní komunikace: poskytujeme zaměstnancům informace a usilujeme o jejich zapojení.  

Korporátní záležitosti: zodpovídáme za to, aby naše společnost měla dobré postavení a vliv na současnou i budoucí agendu průmyslového odvětví, proto jsme přítomni v průmyslových i obchodních organizacích.

Robert Kičina review

Robert Kičina – Corporate Affairs

Jmenuji se Robert Kičina a jsem manažerem pro korporátní záležitosti v Nestlé. Abych se mohl stát Manažerem pro korporátní komunikaci, musel jsem si i já projít svou kariérní cestou.

V roce 2002 jsem absolvoval na Ekonomické univerzitě v Bratislavě, obor Management. Po škole jsem pracoval v Podnikatelské alianci na Slovensku, po dvanácti letech jsem odešel do Nestlé v Bratislavě, kde jsem působil tři roky jako Manažer pro korporátní záležitosti a odsud jsem se nakonec dostal do Prahy, kde od října 2018 působím jako Manažer pro korporátní komunikaci.

Hlavní náplní mé práce je komunikace. Externí, interní a digitální komunikace. Jednoduše řečeno, společně s mým týmem budujeme dobré jméno Nestlé. V mém oboru je nejdůležitější být pozorný a důsledný, a zároveň sledovat, co se děje za branami firmy. Měl by mít přehled o novinkách a mít obecný přehled o tom, jak vše funguje a kam se ubírá budoucnost komunikace.

Mimo práci se věnuji nejvíce svým dětem a hře na piano.