Sort by
Sort by

Jak vidí Nestlé biopaliva?

Společnost Nestlé podporuje udržitelné a efektivní nakládání s energií: za posledních deset let jsme snížili spotřebu energie na tunu vyrobeného produktu o 42% a emise skleníkových plynů o 50%. Věříme, že jakékoli rozhodnutí ohledně zdrojů energie musí být založeno na systematické analýze přínosů a nákladů a životního cyklu, přičemž je třeba vzít v úvahu dopad na společnost a životní prostředí včetně důsledků na vodu a ceny potravin.

Současná produkce biopaliv závisí na rozsáhlém využívání zemědělských plodin, jako je kukuřice nebo obilí. To již nyní vede k značným nárůstům cen a generuje nedostatek potravin pro miliony spotřebitelů z nižších příjmových skupin, kteří vyžadují dostupné potraviny.

Značné rozšíření těchto zemědělských plodin pro výrobu biopaliv ještě zhorší problém nedostatku vody, proto je společnost Nestlé proti všeobecnému zavádění pobídek a dotací na výrobu biopaliv v její současné podobě.

Nestlé podporuje pokračující výzkum vhodných alternativ, především takových materiálů, které nemají dopad na dostupnost (i cenovou) plodin pro výrobu potravin. Jedná se například o zemědělské či průmyslové vedlejší produkty, řasy nebo dřevo. Současně Nestlé pokračuje ve svém úsilí zlepšit vlastní výkonnost a dosáhnout co nejlepších výsledků vzhledem k životnímu prostředí.

Nestlé zároveň opakovaně odsoudilo růst použití palmového oleje na biopaliva jako vážný faktor, který zhoršuje stav poškozování deštných pralesů.