Sort by
Sort by

Věří váš předseda Peter Brabeck-Letmathe, že voda je lidským právem?

Ano. Peter Brabeck-Letmathe stejně jako my všichni v Nestlé zastává názor, že voda je lidským právem a že každý, kdekoli na světě, má právo na čistou, bezpečnou vodu k pití a zajištění základních hygienických potřeb

Ale co myslí tím, když říká, že voda není „zadarmo“?

Pan Brabeck podporuje názor Organizace spojených národů, že „na naší planetě je dostatek vody pro sedm miliard lidí, je však rozmístěna nerovnoměrně, plýtvá se s ní, je znečišťována a nezachází se s ní udržitelným způsobem.“

Podle agentury OSN pro vodu (UN Water) je nedostatkem vody ohrožen každý kontinent. Téměř 1,2 miliardy lidí, tedy téměř jedna pětina světové populace, žije v oblastech skutečného nedostatku vody a dalších 500 milionů lidí se této situaci blíží.

Pan Brabeck vždy zastával názor, že každý by měl mít bezplatně přístup k vodě, kterou potřebuje na pití a základní hygienu, a to kdekoli na světě.

Na druhou stranu se pan Brabeck nedomnívá, že je spravedlivé, že více než dvě miliardy lidí nemá ani obyčejný záchod a více než jedna miliarda nemá přístup k nezávadnému zdroji pitné vody, zatímco v jiných částech světa lidé využívat nadměrné množství tohoto vzácného a čím dále tím více nedostatkového zdroje k ne nezbytným účelům aniž by nesli náklady infrastruktury, která to umožňuje.

To všechno je jenom PR. Není to náhodou tak, že ustoupil, protože ho lidé kritizovali online?

Ne. Pan Brabeck již mnoho let stojí v popředí našeho průmyslu a upozorňuje na nebezpečí nedostatku vody.

Pan Brabeck předsedá skupině „2030 Water Resources Group“, v rámci které se firmy, vlády i zástupci občanské společnosti společně snaží nalézt praktická řešení nedostatku vody.

Stojí také v čele vlivné iniciativy Světového ekonomického fóra zabývající se vodou (World Economic Forum Water Initiative), v rámci které partneři z veřejného i soukromého sektoru vyhledávají možnosti řešení nedostatku vody a podporují spolupráci a dialog klíčových zainteresovaných subjektů.

Od roku 2012 píše blog o vodě, na kterém rozvíjí debatu o dostupnosti vody po celém světě. Pravidelně zde píše o svých snahách zařadit nedostatek vody a přístupu k ní na agendu politiků a zasazuje se o přístup k bezpečné pitné vodě pro všechny nejpozději do roku 2025.

Tak proč organizují některé skupiny petici proti Nestlé?

Lidé používají video interview, které pan Brabeck natočil v roce 2005, aby ukázali, že se domnívá, že by všechny zdroje vody měly být privatizovány. To jednoduše není pravda.

Pan Brabeck se vždy zasazoval o to, aby jednotlivci, průmysl, zemědělství i vlády zacházeli s vodou efektivněji.