Sort by
Sort by

Co děláte pro ochranu vody v ČR a SR?

Situace ve střední Evropě se samozřejmě liší od problematiky jiných částí světa. V České a Slovenské republice Nestlé nevlastní zdroje pitné vody, ani s balenou vodou přímo neobchoduje. V našem regionu není kritický nedostatek vody.

Přesto jsme si vědomi toho, že jako významný potravinářský výrobce máme v oblasti hospodaření s vodou velkou zodpovědnost. Dostupnost čisté vody má pro nás zásadní význam. Je nejen přímou součástí našich výrobků, potřebujeme ji také pro technologické účely a následně i naši spotřebitelé pro přípravu našich výrobků.

Naše hlavní pozornost se soustředí na hospodaření s vodou na závodech. Snažíme se dosáhnout co nejlepších výsledků v úsporách vody ve výrobě, aniž bychom ohrozili bezpečnost a kvalitu našich výrobků. Naším cílem je dosáhnout co nejvyšší eko-efektivity, což znamená maximalizovat produkci při minimalizaci spotřeby zdrojů, včetně vody. Naše závody každoročně snižují spotřebu vody na tunu hotového výrobku.

V letech 2010–2014 se tak v České a Slovenské republice podařilo snížit spotřebu vody na 1t výrobku, a to dokonce o 40,6 %, což představuje úsporu 143 383 m3, které by naplnily více než 80 závodních plaveckých bazénů (o délce 50 m).

V roce 2012 zahájilo Nestlé v ČR spolupráci s významnou ekologickou organizací Nadace Partnerství na projektu Nestlé pro vodu v krajině a o rok později byl zahájen podobný projekt s nadací Ekopolis na Slovensku. Cílem je podpora projektů, které pomáhají zadržovat vodu v krajině, předcházejí vzniku povodní a zabývají se šetrným hospodařením s vodou. Nedílnou součástí je i zvyšování povědomí široké veřejnosti o této problematice.