Sort by
Sort by

Výrobky Nestlé ve světě

Je kvalita výrobků Nestlé stejná po celém světě?

Kvalita a bezpečnost je nejvyšší prioritou Nestlé. To se týká všech našich výrobků po celém světě, od potravin a nápojů až po systémy a služby, které poskytujeme.

Abychom zajistili kvalitu a bezpečnost každého našeho výrobku, máme v Nestlé zaveden globální systém řízení kvality (Quality Management System), díky kterému garantujeme bezpečnost potravin a soulad se standardy kvality. Náš interní systém řízení kvality je pravidelně nezávisle auditován a certifikován, aby byl zajištěn soulad s interními standardy, normami ISO, legislativou i dalšími regulačními požadavky.

Je rozdíl mezi složením výrobků „na západě“ a u nás? Používáte pro výrobky na našem trhu levnější a horší ingredience?

Lidé mají v různých zemích různé, vzájemně odlišné chutě, stravovací zvyky, preference, dané mnoha faktory a tradicemi. Zvláště se to týká tradičních značek (např. MARGOT nebo CARPATHIA) ale i u mezinárodních značek (např. NESCAFÉ) se preferovaná chuť liší.

To vše není otázkou horší či lepší kvality resp. horších či lepších ingrediencí – kvalita musí být vždy špičková, ale zároveň výrobky respektují chuťový profil u té či oné kategorie výrobků v dané zemi.

Používáme metodu průzkumu preferencí tzv. 60/40+, při níž při tzv. slepých testech jsou zkoumány spotřebitelské preference našeho výrobku oproti konkurenčnímu apod. Důležité při testu 60/40+ je, aby 60% spotřebitelů či více dalo ve slepém testu (tj. bez znalosti obalu a identifikace výrobce) přednost našemu výrobku. Zjištění z těchto průzkumů jsou impulsem pro naše vývojové skupiny na závodech pro změnu receptury tak, aby odpovídala preferenci.

Jsou výrobky Nestlé stejné po celém světě?

Nejsou. Nestlé podporuje svoje pobočky na trzích, aby výrobky lokalizovaly, aby respektovaly místní, oblastní a národní zvyky a chutě, kulturní a náboženské zvyklosti spotřebitelů, stejně jako jejich kupní sílu. Všechny výrobky musí být v souladu s našimi požadavky na kvalitu, avšak mohou se lišit ve složení, receptuře, balení a značce.

Proč nemohu koupit určitý výrobek Nestlé u nás?

Lokální zastoupení společnosti Nestlé samy rozhodují, zda daný výrobek má potenciál být úspěšný na jejich trhu ve vztahu ke spotřebním zvyklostem, chuti a kulturnímu dědictví. Rozhodnutí závisí na potenciální prodejnosti. Pokud je trh příliš malý anebo místní distribuce nemůže zaručit prodej výrobku za dobrých podmínek, lokální zastoupení výrobek neuvede na trh.