Sort by
Sort by

Testujete své výrobky na zvířatech?

Testuje Nestlé běžně své výrobky na zvířatech?

Ne. Konvenční potraviny a nápoje, jako je káva, cereálie nebo čokoláda, na zvířatech netestujeme.

Je třeba vůbec někdy nové výrobky či ingredience na zvířatech testovat?

Ano, ve velice výjimečných případech. Státní úřady vyžadují, aby nové potraviny a ingredience byly pro člověka bezpečné, a v určitých případech je potřeba testy na zvířatech provést, abychom toto prokázali.

Ujišťujeme vás, že testy na zvířatech využíváme co nejméně a o zvířata vždy pečujeme v souladu s těmi nejvyššími standardy. K testování na zvířatech se uchylujeme pouze, pokud je to absolutně nezbytné z hlediska regulatorního procesu uvádění výrobku na trh, případně jako součást vývoje nových potravin, například těch se zdravotními benefity.

Proč je testování na zvířatech nezbytné?

Studie na zvířatech jsou kriticky důležité pro dosažení vědeckého pokroku v oblasti výživy a zdraví.

Takový výzkum poskytuje vědecký základ pro vývoj nových ingrediencí či nových výživových strategií zacílených na zlepšování zdraví spotřebitelů. Sem patří i klinická výživa, která pomáhá lidem s akutními i chronickými chorobami.

Jaký je váš přístup k testování na zvířatech?

Je-li testování na zvířatech nezbytné, jsme si plně vědomi naší povinnosti zajistit zvířatům potřebnou péči a postupujeme v souladu s  našimi etickými principy. Ty zahrnují řádné ustájení a výživu zvířat, péči o ně a humánní zacházení.

Každá žádost o testování na zvířatech před zasláním na příslušné úřady podléhá souhlasu naší interní etické komise.

Všichni naši zaměstnanci, kteří se starají o zvířata v našich výzkumných zařízeních, jsou vyškoleni v péči o zvířata ve výzkumu včetně poučení o etických aspektech zacházení s těmito zvířaty. Sledujeme nejnovější vývoj nejen v oblasti testování na zvířatech, ale také v nalézání alternativ k tomuto testování.